Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 59, br. 2, str. 17-20
Zakonitost promjene prirasta temperature ulja u HD spojnici u dinamičkom režimu rada EMP transportera sa gumenom trakom
Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Federacija BiH
Sažetak
Primjenom hidrodinamičke spojnica (HD) u sprezi sa asinhronim kaveznim motorom za pogon transportera sa gumenom trakom,a posebno velikih transportera, problem povećanih gubitaka u kavezu motora u toku procesa pokretanja, se donekle ublažava, jer se toplotni gubici u rotoru motora smanjuju na račun povećanih gubitaka u spojnici. Zapravo, dolazi do izmještanja dijela toplotnih gubitaka iz motora u spojnicu, tako da temperatura ulja u spojnici postaje važan kriterij termičkog naprezanja elektromotornog pogona (EMP) u cjelini. Matematički model EMP, na osnovu koga je urađen računarski program definisan je i opisan u radu pod naslovom 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenom u časopisu TEHNIKA Elektrotehnika 53(2004)1, str. 17-22, Beograd, 2004. U ovom radu dat je, kao primjer listing rezultata za izračunavanje prirasta temperature ulja u HD spojnici u procesu pokretanja transportera sa gumenom trakom. Variranjem bitnih parametara EMP: momenta tereta, dinamičkog momenta inercije sistema i količine ulja u spojnici utvrđena je zakonitost promjene temperature ulja u ovisnosti od ovih parametara i prikazana na dijagramima.
Reference
Hodžić, A., Rahmanović, S. (2000) Analiza dinamičkog i stacionarnog režima rada EMP transportera T205-1, T205-2 dopreme uglja u TE 'Pljevlja', Pljevlja. Tuzla: E-TTU
Hodžić, A. (2004) Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom. Tehnika - Elektrotehnika, vol. 53, br. 2, str. 17-22
Jurković, B. (1983) Elektromotorni pogoni. Zagreb: Školska knjiga
Peeken, H. (1988) Instationäre Kuplungsbelastung durch Drehmomentestöse von Elektromotoren. Antrriebstechnik, 27, str. 62-66, Nr. 10
Vučković, V. (2002) Električni pogoni. Beograd: Akademska misao
Worsch, H. (1989) Drehschwingungsverhalten von hydrodynamischen Kupplungen. Voith Forschung und Konstruktion, Heft 33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2010.