Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 54, br. 2, str. 15-17
Kritički osvrt na rad dr Asima Hodžića 'Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom', objavljenim kao prethodno saopštenje u časopisu Tehnika, deo Elektrotehnika 53(2004) 2, str. 17-22
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Sažetak
U časopisu TEHNIKA je u delu ELEKTROTEHNIKA, tom 53 (2004), broj 2, na str 17-22 objavljen kao prethodno saopštenje rad pod naslovom "Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom" autora dr A. Hodžića, [1]. Pri tom, autori pozdravljaju ideju da se multidisciplinarna problematika EMP razmatra istovremeno sa "mašinske" i "elektrotehničke" tačke gledišta, u čemu bi i sami ubuduće rado učestvovali. No, autori smatraju da je u navedenom radu nekorektno opisan princip rada hidrodinamičke spojnice. U želji da se otkloni svako moguće pogrešno shvatanje iznete problematike od strane čitalaca časopisa TEHNIKA u ovom osvrtu autori ukazuju na nekorektnosti u navedenom radu. Istovremeno navedeni rad je inspirisao autore Osvrta da podnesu svoj rad u delu MAŠINSTVO, a koji obrađuje deo iste problematike na način za koji autori smatraju da je korektan i edukativan.
Reference
Hodžić, A. (2004) Parametri EMP sa asinhronim motorom i HD spojnicom u dinamičkom režimu rada transportera sa gumenom trakom. Tehnika - Elektrotehnika, vol. 53, br. 2, str. 17-22
Šostakov, R., Vladić, J., Uzelac, D., Brkljač, N. (1996) Berechnung der Anlaufdauer eines Antriebssystems mit hydrodynamischer Kupplung aufgrund des vereinigten M-n Diagrams. u: XIV International Conference on Material Handling and Warehousing, Beograd, Zbornik, str. 4. 67-4. 72
Šostakov, R., Uzelac, D., Brkljač, N. (1997) Determining the starting regime duration of a driving mechanism with hydrodynamic coupling or transformer. u: IV International Simposium 'Power Source and Transfer - IPS '97', Podgorica-Budva, Zbornik, str. 579-587
Šostakov, R., Uzelac, D., Časnji, F. (1999) Surveying the transient operating regimes of a driving mechanism with a hydrodynamic coupling. Mobility and Vehicles Mechanics, Kragujevac, vol. 25, No 2&3, str. 47-54
Šostakov, R., Uzelac, D., Brkljač, N. (2005) Metodologija praćenja rada pogonskog mehanizma sa hidrodinamičkom spojnicom i određivanja trajanja njegovog zaleta. Tehnika - Mašinstvo, vol. 54, br. 3, str. 17-24
Uzelac, D., Šostakov, R. (2000) Starting regime of an electromotor drive with hydrodynamic torque transformer. u: V International Simposium 'Power Source and Transfer - IPS '99', Podgorica-Bečići, Zbornik, str. 371-376
Uzelac, D., Šostakov, R. (1998) Starting of an electric motor drive with hydrodynamic coupling. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 1, No 5, str. 537-545
Uzelac, D., Šostakov, R. (1997) Starting regimes of hydrodynamic coupling. u: IV međunarodni naučno-stručni skup Izvor i prenos snage - IPS'97, Podgorica, Budva, str. 589-597
Uzelac, D., Knežević, D., Šostakov, R. (1996) Proračun vremena zaleta hidromehaničke spojnice. u: 25. stručni skup o hidropneumatskoj automatici i novim tehnologijama, Vrnjačka Banja, Zbornik, str. 33-40