Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 73, br. 1, str. 15-26
Integracije i dezintegracije u međunarodnim odnosima kao posledica globalnih ekonomskih procesa
Vojska Srbije, Generalštab, Uprava za razvoj i opremanje (J-5), Beograd

e-adresaljubomir.dulovic1@gmail.com
Ključne reči: integracije; dezintegracije; neoliberalni ekonomski koncept; bogati Sever; siromašni Jug
Sažetak
Predmet rada su integracije kao objektivna tendencija i najznačajniji elemenat današnjeg delovanja globalnih procesa i sve intenzivniji procesi dezintegracija. Kvalitativnom analizom ukazuje se na glavne karakteristike integracija kao posledice rastuće međuzavisnosti, povezanosti i saradnje i dezintegracija koje su snažno podstaknute instrumentalizacijom ovog procesa za skrivene i maskirane specifične ciljeve. Analizira se uspostavljeni proces i zabrinjavajuće i poražavajuće implikacije u ekonomskoj i socijalnoj funkciji. Sile u nastajanju sa aktuelnom i potencijalnom geopolitičkom moći, kao alternativa postojećem poretku, stavljaju se u kontekst uticaja na oba suprotstavljena procesa. Istraživački cilj jeste sagledavanje neminovnosti međusobnog preplitanja i sudaranja integracija i dezintegracija, niza ispoljenih ekonomskih i socijalnih problema, kao posledice globalnih ekonomskih procesa, uz identifikovanje značaja i uticaja različitog delovanja prinude na održivost i mogućnost uspostavljenog procesa. Rezultati sugerišu da značaj vojne sile ubrzano raste; sve je dublja polarizacija između nerazvijenog i razvijenog sveta, a granica između njih je izvor zategnutosti i sukoba. Stalno stanje nestabilnosti, sukoba i konflikta dugoročno ima potencijal za brojne i veće opasnosti u svetu.
Reference
*** (2012) Grow global - building business in BRIC nation. Grant Thornton International Ltd
*** (2014) The strategy for BRICS economic partnership. Ufa, Russian Federation
*** (2018) Hegemony and inequality: Trump and the liberal playbook. International Affairs, Volume 94, Issue 1
Amadi, L. (2020) Globalization and the changing liberal international order: A review of the literature. Research in Globalization, 2(2), 100015
Bremer, I. (2015) Supersila - tri moguće uloge Amerike u svetu. Beograd: CIRSD
Bžežinski, Z. (2013) Amerika-Kina i sudbina sveta Strateška vizija. Albatros Plus FB, Beograd
Bžežinski, Z. (1999) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Čosudovski, M. (2010) Globalizacija siromaštva i novi svetski poredak. Beograd: Artist
Dulović, L. (2016) Globalni procesi i efekat na ekonomiju i bezbednost. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 288-305
Esposito, M. (2016) What is the state of the BRICS economies?. u: World ecomic forum, 19 April
Gajić, D. (2003) Razvoj oružanih snaga u Evropskoj uniji. Međunarodni problemi, vol. 55, br. 3-4, str. 339-353
Hobsbaum, E. (2008) Globalizacija, demokratija, terorizam. Beograd: Arhipelag
Jakobson, L., Holtom, P., Knox, D., Peng, J. (2011) China's energy and security relations with Russia: Hopes, frustrations and uncertainties. u: SIPRI Policy Paper No. 29
Klein, N. (2008) Doktrina šoka uspon kapitalizma katastrofe. Zagreb: V.B.Z
Kovač, M. (2016) Odnos NATO prema Balkanu. Bezbednosni forum: naučno-teorijski časopis, 2
Leonidovna, I.L. (2018) Globalizaciâ kak faktor transfor-macii mirovoj političeskoj sistemy. P , No 1
Mićović, V. (2001) Globalizacija i novi svetski poredak. Beograd: Čigoja štampa
Novaković, I. (2015) Vodič kroz poglavlje 31 pretpristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Beograd: ISAC fond-Centar za međunarodne i bezbednosne poslove
Pečulić, M. (2002) Globalizacija dva lika sveta. Beograd: Gutembergova galaksija
Pettersson, T., Wallensteen, P. (2015) Armed conflicts, 1946-2014. Journal of Peace Research, Volume 52, Issue 4
Proroković, D. (2016) Strategija NATO 2020 i Varšavski samit - kontinuitet pozicioniranja NATO u istočnoj Evropi. Bezbednosni forum: naučno-teorijski časopis, 2
Sol, R.D. (2011) Propast globalizma i preoblikovanje sveta. Beograd: Arhipelag
Stiglic, D. (2013) Slobodan pad - Amerika, slobodna tržišta i slom svetske privrede. Novi Sad: Akademska knjiga
Stiglitz, J. (2018) The us is at risk of losing a trade war with China. Project Syndicate, 31 July
Stojanović, S., Mandić, G. (2016) Bezbednost sveta između kraja i povratka istorije. Međunarodni problemi, vol. 68, br. 2-3, str. 151-171
Stojanović, S. (2016) Globalizacija između kraja i povratka istorije. Vojno delo, vol. 68, br. 3, str. 7-28
Subotić, M. (2019) Religija i rat - povratak otpisanog?. Međunarodni problemi, Beograd, 4
Vidojević, Z. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2101015D
primljen: 13.11.2020.
revidiran: 05.12.2020.
revidiran: 22.01.2021.
prihvaćen: 28.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2021.