Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, br. 22, str. 193-215
Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 148020: Duhovne pojave i stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od XV do XX veka

Sažetak
Bibliografija naučnih radova o Kosovu i Metohiji obimna je i raznovrsna Tokom više od jednog veka brojni autori i istraživači ostavili su niz zapisa o mnogim pojavama iz života i kulture - stanovništva, brojnu građu i rezultate proučavanja pojedinih procesa, društvenih kretanja i promena u toj oblasti. Neki od tih procesa, iz relativno novije istorije, jesu agrarna reforma i kolonizacija Srba i Crnogoraca u periodu između dva svetska rata. Cilj ovog rada jeste pokušaj da se napravi osvrt na dosadašnje stručno interesovanje i na rezultate istraživanja upravo kada su pomenuta agrarna reforma i kolonizacija u pitanju.
Reference
Balozović, V. (1922) Kolonizacija na Kosovu. Policija, Beograd, br. 3-4
Blagojević, Đ. (1928) Agrarna reforma. u: Jubilarni zbornik života i rada SHS 1918-1928, Beograd
Bogdanović, D. (1990) Knjiga o Kosovu. Beograd: Narodna knjiga
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Filipović, M.S. (1967) Različita etnološka građa. Srpski etnografski zbornik / SEZb, Knj. 80
Filipović, M.S. (1930) O etnološkom proučavanju Južne Srbije. Godišnjak Skopskog Filozofskog Fakulteta, Skopje, knj. 1, str. 117-126
Filipović, M.S. (1937) Etničke prilike u Južnoj Srbiji. u: Spomenica dvadesetpeto-godišnjice oslobođenja Južne Srbije 1912-1937, Skoplje, str. 287-497
Filipović, M.S. (1938) Tetovisanje u Južnoj Srbiji. Godišnjak Skopskog filozofskog fakulteta, knj. II, str. 75-96
Filipović, M.S. (1940) Neki pogrebni običaji u Ibarskom Kolašinu. Etnologija, Skoplje, vol. I, sv. 3, str. 178-179
Filpović, M.S. (1934) Epska pesma u Sredskoj. Prilozi proučavanju narodne poezije, Beograd, vol. 1, sv. 2, str, 260-262
Gaćeša, N.L. (1990) Kolonizacija Srba i Crnogoraca u Kraljevini Jugoslaviji i FNRJ 1918-1948 - seobe srpskog naroda od XIV do XX veka. u: Zbornik radova posvećen tristagodišnjici Velike seobe Srba, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 111-126
Gaćeša, N.L. (1995) Agrarna reforma i kolonizacija u Sremu - 1919-1941. Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Jeftimijević-Mihajlović, M., Đorđević, A. (2002) Bibliografija Atanasija Uroševića. u: Život i delo Atanasija Uroševića, Leposavić - Beograd: Institut za srpsku kulturu
Jovanović, G. (2004) Kosovo i Metohija u svetlu etnologije - prilog bibliorafiji. Beograd: Etnografski muzej
Jovanović, V.Ž. (2002) Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918-1929 - Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS. Beograd: INIS
Krstić, Đ. (1928) Kolonizacija u Južnoj Srbiji. Sarajevo
Lazarević, T. (1921) Naš kolonizacioni problem. Srpsko Kosovo, Kosovska Mitrovica, br. 7-11
Lekić, B. (2002) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd
Lutovac, M. (1955) Gora i Opolje - antropogeografska proučavanja. Srpski etnografski zbornik / SEZb, LXIX
Lutovac, M. (1934) Današnje naseljavanje Metohije. Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd, knj. 20, str. 61-69
Lutovac, M. (1962) Naseljavanje Crnogoraca po Metohiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd, knj. XVIII, str. 123
Lutovac, M. (1948) Privredna geografija šarplaninske Gore. Glasnik Srpskog geografskog društva, XXVIII, br. 2, 97-111
Lutovac, M. (1950) Zvečan, Trepča i Kosovska Mitrovica. Glasnik Srpskog geografskog društva, knj. XXX, sv. 2, 87-99
Lutovac, M. (1954) Ibarski Kolašin. Srpski etnografski zbornik, Beograd, knj LXVII
Marković, B. (1932) Značaj agrarne reforme u Južnoj Srbiji. Skoplje
Mirković, M. (1940) O dvadesetogodišnjici prve agrarne reforme u Jugoslaviji. Socijalni arhiv, Beograd, knj. III-IV
Mitrinović, Č. (1939) Kolonizacija južnih krajeva. Beograd
Nikolić-Stojančević, V. (2003) Etnološka proučavanja Srba u Metohiji. Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Obradović, M. (1981) Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu, 1918-1941. Priština: Institut za istoriju Kosova
Osmani, J. Arhivska građa o agrarnoj reformi i kolonizaciji na Kosovu 1918-1941. Ljubljana: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Pavković, N.F. Pravni običaji na Kosovu i Metohiji - etnološka istraživanja 1965-1967. godine. u: Kosovo i Metohija u svetlu etnologije, str. 105
Radojičić, D.S. Neki podaci o migracijama iz Crne Gore na Kosovo i Metohiju početkom XX vijeka. u: Zbornik radova Kosovo i Metohija u svetlu etnologije, str. 411-415
Radovanović, M. Crnogorci na Kosovu i Metohiji u kontekstu polarizovanih istorijsko-antropogeografskih, etničkih, demografskih i geopolitičkih procesa. u: Kosovo i Metohija u svetlu etnologije, str. 383-386
Ristić, K. (1958) Kolonizacija i kolonistička naselja u ravni Kosova. Glasnik Srpskog geografskog društva, knj. 38, br. 2
Ristić, K. (1971) Malo Kosovo - antropogeografska studija. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova, Studije, knj. 21
Slijepčević, P. (1928) Kolonizacija u Južnoj Srbiji. Nova Evropa, Beograd, knj. XVII, br. 4-5
Stebut, A. (1926) Kolonizaciona sposobnost ovčepoljskog i prizrensko-pećkog reona. Beograd
Šaletić, V. (1938) Kolonizacija Južne Srbije. Agrarna misao, Beograd, br. 11-12
Trifunoski, J.F. (1986) Sreten Vukosavljević i međuratna kolonizacija u Makedoniji. u: Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, 22.i 23.juni Prijepolje, sv. XI, 21, str. 11-12
Urošević, A. (1937) Agrarna reforma i naseljavanje. u: Spomenica dvadesetpetogodišnjice oslobođenja Južne Srbije 1912-1937, Skoplje, str. 819-833
Urošević, A. (2006) Kosovo. Priština - Beograd
Urošević, A. (1935) Gornja Morava i Izmornik - naselja i poreklo stanovništva. Srpski etnografski zbornik, knj. LI
Urošević, A. (1948) Šarplaninska župa Sirinić. Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, knj. 1, 115-176
Urošević, A. (1957) Kosovska Mitrovica - antropogeografska ispitivanja. Glasnik Etnografskog instituta, II-III, 187-212
Urošević, A. (1965) Kosovo. Srpski etnografski zbornik, knj. LXXVIII
Urošević, A. (1935) O Vučitrnskoj Šalji. Južni pregled, Skoplje, 167-170
Urošević, A. (1938) Vučitrn. Glasnik Skopskog naučnog društva / Glasnik SND, Knj. XIX, 215-230
Vlahović, P. (1981) Osvrt na životni put i naučni rad akademika Milisava Lutovca. Zbornik Etnografskog instituta SANU, Beograd, knj. XII
Vlahović, P. (1987) Pisci naše etnologije i antropologije. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju
Vlahović, P. (2004) Etnološke odrednice Kosova i Metohije. u: Kosovo i Metohija u svetlu etnologije, Beograd: Etnografski muzej
Vukanović, T.P. (1956) Bibliografija Kosovsko-metohijske oblasti. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, vol. 1, str. 411-437; II, 339-351; III, 287-301; IV-V, 185-210; VI, 185-210; VII-VIII, 457-484; IX, 635-638
Vukanović, T.P. (1986) Srbi na Kosovu. Vranje, II
Vukanović, T.P. (2001) Enciklopedija narodnog života, običaja i verovanja u Srba na Kosovu i Metohiji, VI vek - početak XX veka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Vukanović, T.P. (2005) Drenica - druga srpska Sveta Gora - antropogeografska i etnološka razmatranja na terenu u i narodu vršena 1934-1937. godine. Priština: Muzej u Prištini
Vukanović, T.P. (1956) Pevanje narodnih pesama uz okretanje tepsije. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, knj. 1, 117-164
Vukanović, T.P. (1958) Vampir u običajima i verovanjima kod Cigana u Kosovsko-metohijskoj oblasti. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, knj. 11, 145-192
Vukanović, T.P. (1961) Virdžine. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, knj. VI, 79-120
Vukanović, T.P. (1964) Prežici kuvade u Kosovsko-metohijskoj oblasti. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, knj. VII-VIII,63-134
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.
Creative Commons License 4.0