Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 40, br. 2, str. 43-52
Organi sprovođenja agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: agrarna reforma; agrarna administracija; organi za sprovođenje agrarne reforme; Kraljevina Srba; Hrvata i Slovenaca
Sažetak
U radu je prikazan sistem organa za organizaciju i sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Au-tor izlaže proces formiranja agrarne administracije i navodi pravne propise koji su bili osnov za njeno funkcionisanje. Ukazuje se, takođe, na razloge koji su uticali da se javi inicijativa za likvidaciju postojeće agrarne administracije i na sastav i delokrug agrarnih organa koje je potom trebalo formirati.
Reference
*** (1925) Rešenje Ministarskoga Saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Br. 1046 od 14. januara 1925. godine o likvidaciji agrarnih direkcija (Glavnih povereništava) i njima podređenih organa. Zagreb, AR II, 383-387
Blagojević, Đ. (1928) Agrarna reforma. u: Jubilarni zbornik života i rada SHS 1918-1928, Beograd
Demetrović, J. (1920) Agrarna reforma i demokratska stranka. Zagreb, 18-21
Engelsfeld, N. (1985) Privremeno narodno predstavništvo Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca i njegovo normativno djelovanje. Zagreb, doktorska disertacija, 239
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Lekić, B. (2002) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd
Milenković, T. (1970) Stav Radikalne stranke prema agrarnoj reformi (1918-1929. godine). Beograd: Istorija XX veka, XI, 20
Stojanović, S. (1925) Šest godina naše agrarne reforme. Jugoslavenska njiva, Zagreb, 9, 284
Živkov, S. (1976) Agrarno zakonodavstvo Jugoslavije 1918-1941 - socijalni osnovi. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2007.