Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 1, str. 85-101
Optimizacija izbora mikrolokacije termoenergetskog postrojenja 'Stanari' metodom višekriterijalnog rangiranja
aUniverzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Federacija BiH
cZP RiTE 'Ugljevik', Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
dZP RiTE 'Gacko', Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
ePartner inženjering, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Sažetak
Sprovedena uporedna analiza urađena je poređenjem unaprijed definisanih pokazatelja, pri čemu su razmatrani topografski uslovi, potreban prostor i zauzetost prostora, seizmičnost, uslovi dopreme uglja, uslovi otpreme i deponovanja pepela i šljake, uslovi snabdijevanja vodom, uslovi povezivanja sa elektroenergetskom mrežom, uslovi priključenja na saobraćajnice, ekološki kriterijumi, ekonomski uslovi i opšta društvena opravdanost i razvoj, uz petpostavku da je za svaku konkretnu mikrolokaciju izabrano najpovoljnije tehničko-tehnološko rješenje. Za izabrane kvalitativne i kvantitativne karakteristike određuju se relativni težinski koeficijenti kombinacijom analitičkog hijerarhijskog procesa, Saaty-eve skale i primarno definisanih vrijednosti. U konkretnom problemu radi se sa tri alternative, koje su definisane kvalitativnim kriterijumima, sa nepreciznim vrijednostima, što navodi na ideju da se postojeće višekriterijalne metode prilagode rješavanju takvih problema rangiranja alternativnih rješenja u smislu postepenog smanjenja polaznih više kriterijuma.
Reference
*** (2007) Studija opravdanosti izgradnje termoelektrane stanari u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina. Colenco Power Engineerig ltd
Bauer, R.A., Collar, E., Tang, V. (1992) The Silverlake project. New York: Oxford University Press
Bhushan, N., Ria, K. (2004) Strategic decision making: Applying the analytic hierarchy process. London: Springer-Verlag - London Limited
Brans, J.P., Vincke, Ph. (1985) A preference ranking organization method: The Promethee method for multiple criteria decision making. Management Science, 31(6): 647
Čupić, M.E., Rao, T.V.M. (1997) Savremeno odlučivanje - metode i primena. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milovanović, Z. (2000) Modifikovana metoda za procjenu optimalne pouzdanosti kondenzacione termoelektrane. Banja Luka: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Milovanović, Z., i dr. (2007) Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje TE 'Stanari'. Banja Luka: Institut za građevinarstvo
Radojičić, M., Vesić, J., Ranđić, S. (2002) Jedan pristup višekriterijumskom izboru investicionih projekata. u: SUM-OP-IS 2002, Tara, Srbija, Zbornik radova, XXI-16-19
Saaty, T.L. (2008) Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1): 83
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2011.