Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 56, br. 1, str. 41-44
Poređenje rezultata Navije-Stokovog solvera sa eksperimentalnim za krilo aviona LASTA-95 pri velikim napadnim uglovima
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Sažetak
Izvršeno je poređenje i analiza eksperimentalnih i numeričkih rezultata dobijenih za krilo aviona LASTA-95 pri velikim napadnim uglovima. Za izračunavanje strujnog polja oko krila korišćen je softver za rešavanje Navije-Stoksovih jednačina za trodimenzijsko strujanje. Generisane su kako strukturisane tako i nestrukturisane mreže. Analiziran je uticaj tipa mreže i njene rezolucije uz površinu krila, na dobijene rezultate. Poređenja su pokazala da se pouzdani rezultati ne mogu dobiti mrežama sa neadekvatnom rezolucijom. Težnju da numerička simulacija posluži kao virtuelni aerotunel ne ispunjava svaka numerička simulacija, bez obzira na tačne granične i početne uslove kao i konvergenciju rezultata.
Reference
Anderson, W.K., Bonhaus, D.L., Mcghee, R.J., Walker, B.S. (1995) Navier-Stokes computations and experimental comparisons for multielement airfoil configurations. Journal of Aircraft, Vol 32 br. 6 str. 1246-1253
Kok, J.C., Boerstoel, J.W., Kassies, A., Spekreijse, S.P. (1996) A robust multi-block Navier-Stokes flow solver for industrial applications. NLR TP 96323
Mavriplis, D.J., Pirzadeh, S. (1999) Large-scale parallel unstructured mesh computations for three-dimensional high-lift analysis. Journal of Aircraft, Vol 36, br. 6, str. 987-998
Molović, V., Marjanović, A., Zdravković, M., Velimirović, K. (2002) Calculation of aerodynamic characteristics and flight performance of the airplane LASTA-95. V3-0464-P-023 MTI
Ocokoljić, G., Ilić, B. (2005) Airplane LASTA-95 model 1:5 testing in windtunnel. VTI VSCG, T-35
Wilcox, D.C. (1994) Turbulence modeling for CFD. La Canada, California: DCW Industries
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.