Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 5, br. 2, str. 47-52
Tehnika futuroloških predviđanja u makro i mikro marketingu strategijskog menadžmenta turističkih preduzeća
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
bViša turistička škola, Novi Beograd
Ključne reči: futurološka predviđanja; makromarketing; mikromarketing; strategijski menadžment; turistička industrija
Sažetak
Tehnika futuroloških predviđanja, poslednjih decenija, dobija na značaju u analizi makro i mikromarketinga kod strategijskog menadžmenta turističkih preduzeća (npr.: hotelijera, restoratera i drugih). Radi se, najčešće, o predviđanjima koja sprovode specijalizovani instituti ili eksperti - pojedinci. Vizije koje se sugerišu trebalo bi da budu značajna podloga za odluke top menadžmenta da se od strategije puke reakcije na zbivanja u sredini pomere ka proaktivnom pristupu i tako osposobe za preuzimanje većeg rizika. Ovim prilogom se ukazuje na osnovne elemente značaja i uloge futuroloških predviđanja i potenciraju neka skorija futurološka predviđanja od strane eksperata relevantna za područje turističke industrije.
Reference
Bakić, O.V., Nikolić, M., Bakić, M. (1999) Osnove turizma sa osnovama ugostiteljstva. Beograd: Čigoja
Bakić, O.V. (2000) Marketing u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Culten, P. (1997) Economics for hospitality management. London: Thomson Business Press
Ellit, J. (1997) Tourism: Politics and public sector management. London-New York, itd: Routledge
Hanić, H.M. (1997) Istraživanje marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet
Hitt, A.M., Ireland, R.O., Houskinson, E.R. (1995) Strategic management. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Horner, S., Swarbrooke, J. (1996) Marketing tourism hospitality and leisure in Europe. London: Thomson Business Press
Jefferson, A., Lickorish, L. (1991) Marketing tourism. London, itd: Longman
Kotler, P.J. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Middleton, V.T.C. (1998) Sustainable tourism. London: Butterworth - Heinemann
Milisavljević, M. (1997) Osnovi strategijskog menadžmenta. Beograd: Poslovna škola 'Megatrend'
Milisavljević, M., Senić, R.V., Janošević, S.V. (1993) Inovacije i tehnološka strategija preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M.D., Todorović, J.B. (1992) Planiranje i razvojna politika preduzeća. Beograd: Savremena administracija
Mill, R.C. (1991) Tourism: The international business. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Tofler, A. (1983) Treći talas. Beograd: Jugoslavija
Witt, S.F., Brooke, M.Z., Buckley, P.J. (1991) The management of international tourism. London, itd: Unwin Hyman
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci