Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
1999, vol. 30, br. 4, str. 155-160
Promene u makro-okruženju i globalne strategije u turizmu Srbije
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Brojne su promene u širem i užem okruženju, tj. u makro i mikro marketingu koje će u nastupajućem periodu imati značajne posledice po razvoj turizma u globalnim, regionalnim i lokalnim okvirima, pa tako imajući u vidu i razvoj turizma u našoj republici. U fokusu ovoga priloga su promene u makromarketingu, tj. u ključnim područjima kao što su demografsko ekonomsko, prirodno, tehnološko, političko, pravno i socio-kulturno, koje će potencirati potrebu da se u razvoju turizma Republike Srbije u prvi plan istakne nekoliko ključnih globalnih strategija, tj. segmentacija tržišta diferenciranje proizvoda i pozicioniranje i profilisanje imidža. Sadržaj ovih promena, kao i pomenute strategije uvažavane su kod izrade tek usvojene 'Strategije razvoja turizma Republike Srbije', pa nam se čini korisnim da, u nešto širem obliku, javnosti prezentiramo vrstu i tempo ovih promena i sadržaj globalnih strategija.
Reference
Bakić, O.V., Nikolić, M., Bakić, M. (1999) Osnove turizma sa osnovama ugostiteljstva. Beograd: Čigoja
Bakić, O.V. (1995) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Čigoja Štampa
Foley, M., Lennon, J., Maxwell, G. (1997) Hospitality tourism and leisure management. London: Cassell
Kotler, P.J. (1984) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Medlik, S. (1991) Managing tourism. London-Toronto itd: Butterworth's
Mill, R.C. (1990) Tourism: The international business. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Mill, R.C., Morrison, A.M. (1985) The tourism sistem. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Swarbrooke, H.S. (1996) Marketing tourism hospitality and leisure in Europe. London: Thomson Business Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.