Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 4, br. 2, str. 459-473
Fitnes kao činilac razvoja sportskog turizma
Univerzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

e-adresamnesic08@yahoo.com
Ključne reči: fitnes; sportski turizam
Sažetak
Fitnes predstavlja aktuelan fenomen današnjice čiji je osnovni filozofski koncept uobličen kroz ciljeve zdravog i kvalitetnog života, dobre telesne i psihičke forme, dobrog raspoloženja i pozitivne životne energije. Za savremeni fitnes se može reći da je postao svojevrstan svetski pokret, sa tendencijom dalje ekspanzije. Svoje uporište temelji na sve raširenijem prisustvu hipokinezije, kao uzročnika velikog broja savremenih masovnih nezaraznih bolesti. Kako bi se suprotstavio negativnim uticajima savremenog života čovek je osmislio novi vežbovni oblik primeren njegovim aktuelnim potrebama za kretanjem i fizičkom aktivnošću. Za razvoj savremenog turizma, posebno sa pozicija njegove unutrašnje konkurentnosti, vrednosti fitnesa se najbolje mogu sagledati u kontekstu unapređenja selektivnih oblika turizma, a posebno sportskog i sportsko-rekreativnog. Mada se ne može decidno tvrditi koji aspekt fitnesa ima najintenzivniji uticaj na kvalitet turističke ponude, novija istraživanja i iskustva govore da je kod aktivnih sportskih turista najviše izražena motivacija usmerena ka zdravstvenim, sociološkim i estetskim aspektima fitnesa.
Reference
Bakić, O.V. (2005) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Čigoja Štampa
Grupa autora (2007) Stanje sporta u AP Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Grupa autora (2009) Marketing strategija turizma Vojvodine. Novi Sad: Izvršno veće AP Vojvodine
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Nešić, M. (2008) Sport i menadžment. Sremska Kamenica: Fabus
Nešić, M. (2008) Upravljanje znanjem u sportu i turizmu. Poslovna ekonomija, 2(1): 163-180
Nešić, M. (2008) Rekreacija i savremeno poslovno okruženje. Poslovna ekonomija, 2(3): 181-198
Nešić, M. (2009) Parkovi prirode kao resursi sporta i sportskog turizma. Poslovna ekonomija, 3(1): 235-248
Nićin, Đ. (2003) Fitness. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta 'Braća Karić'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.