Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, br. 30, str. 53-63
Planiranje i turističko uređenje prostora - slučaj Petrovaradinske tvrđave
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresavuk.garaca@dgt.uns.ac.rs, gordana.jovanovic@dgt.uns.ac.rs
Ključne reči: Petrovaradinska tvrđava; turističko uređenje i planiranje prostora; održivi razvoj; kulturni turizam
Sažetak
Dugoročno sagledavanje razvoja Petrovaradinske tvrđave definisano je Detaljnim urbanističkim planom Petrovaradinske tvrđave, kao i Generalnim urbanističkim planom Novog Sada. Tako, prioritet u nameni prostora treba da imaju kulturni i turističko-ugostiteljski sadržaji, sa ciljem da Tvrđava postane stecište i centar kulturnog turizma u regionu. Rad se bavi problemima turističkog uređenja prostora na Petrovaradinskoj tvrđavi, načinom njegovog planiranja, korišćenja i upravljanja. Intenzivan razvoj turizma podrazumijeva i posebne uslove zaštite, odgovarajuće upravljanje, uređenje i opremanje prostora Tvrđave. Metode primijenjene tokom istraživačkog procesa bile su: istraživanje primarne i sekundarne građe, terenski rad, posmatranje i intervju, sintetički, komparativni, kritički i deskriptivni metod.
Reference
*** (1991) Generalni urbanistički plan Novog Sada. Novi Sad: JP 'Urbanizam'
*** (2006) Odluka o uređenju grada. Novi Sad: Skupština grada Novog Sada, Sednica br. 22
*** (1994) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 71
*** (2003-2006) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 47/2003 i 34/2006
Ahmetović-Tomka, D. (1995) Regionalizacija turizma u prostornom planiranju. Zbornik radova Instituta za geografiju, (25): 93-106
Baidal, I.A. (2004) Tourism Planning in Spain - Evolution and Perspectives. Annals of Tourism Research, 31(2), pp. 313- 333
Bakić, O.V. (2002) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Ekonomski fakultet
Çalışkan, V. (2010) Examining cultural tourism attractions for foreign visitors: The case of camel wrestling in Selçuk Ephesus. Turizam, vol. 14, br. 1, str. 22-40
Čerović, S. (2003) Menadžment u turizmu. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Čomić, Đ. (1998) Teorijska konceptualizaija međuodnosa turizam - fizički prostor. Turizam, Novi Sad, 2, 20-22
Dredge, D. (1999) Destination place planning and design. Annals of Tourism Research, 26(4): 772-791
Đorđević, D., Đorđević, J. (1996) Turizam kao korisnik zemljišta u regionalnom planiranju. u: Turistički potencijali Jugoslavije, Novi Sad: Institut za geografiju, str. 69-75
Gajić, R. (2003) Petrovaradinska tvrđava - Gibraltar na Dunavu. Sremski Karlovci: Krovovi
Guzijan, J., Cvijić, S. (2009) Kulturno-istorijsko nasleđe kao potencijal razvoja turizma na primeru gradova Trebinja i Jajca. Arhitektura i urbanizam, br. 27, str. 57-61
Jovičić, D., Ivanović, V. (2006) Turizam i prostor. Novi Beograd: Ton PLUS
Jovičić, D., Dragin, A. (2008) The assessment of carrying capacity: A crucial tool for managing tourism effects in tourist destinations. Turizam, br. 12, str. 4-11
Kruja, D., Hasaj, A. (2010) Comparisons of stakeholders' perception towards the sustainable tourism development and its impacts in Shkodra Region, Albania. Turizam, vol. 14, br. 1, str. 1-12
Maksimović, M., Međo, V. (2008) Alternativni transport - prikaz studije povezivanja atraktivnih turističkih lokacija grada Beograda žičarama i sličnim sistemima. Arhitektura i urbanizam, br. 22-23, str. 51-59
Marić, I., Pucar, M., Bakić, O. (2005) Obnova Vrnjačke Banje i održivi razvoj turizma. Arhitektura i urbanizam, br. 16-17, str. 21-30
Mason, P. (2008) Tourism: Impacts, planning and management. Oxford: Butterworth-Heinemann\Elsevier
Medica, I., Ružić, P., Ružić, T. (2010) Architecture as a tool for branding in rural Istrian tourism destination. Turizam, vol. 14, br. 2, str. 78-86
Mulec, I. (2010) Promotion as a tool in sustaining the destination marketing activities. Turizam, vol. 14, br. 1, str. 13-21
Perović, M. (2008) Green development and participation-implications for countries in transition: Case study of Stara Planina, Republic of Serbia. Spatium, br. 17-18, str. 38-44
Piha, B. (1982) Planiranje turizma i svakodnevne rekreacije u samoupravnom društvu. Beograd: Privredno finansijski vodič
Popović, V. (1996) Program revitalizacije. Novi Sad: JP Urbanizam
Richards, G. (2002) Tourism attraction systems: Exploring cultural behavior. Annals of Tourism Research, 29(4), str. 1048-1064
Shaw, G., Williams, M.A. (2004) Tourism and Tourism Spaces. London: Sage Publications Ltd
Tomka, D. (1998) Uticaj turizma na transformaciju fizičko-geografskih elemenata prostora - tema za istraživanje. Turizam, 2, str. 7-10
World Tourism Organization (2008) Tourism Highlights. Madrid
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.