Akcije

Ekonomski vidici
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 8, br. 3, str. 323-331
Osnovni principi i elementi sadržaja za izradu Strategije razvoja turizma Beograda
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Prihvatanjem ovako definisanih principa i elemenata Strategije verujemo da bi se u velikoj meri doprinelo da Strategija postane izvesna i jasna, posebno za one koji treba da budu naručioci izrade ove Strategije kao i za one koji treba da budu, u naučno-stručnom smislu, njeni obrađivači. Sugerišemo da kriterijumi za dodelu posla za izradu Strategije razvoja turizma Beograda treba da budu: a) naučno-istraživački potencijal institucije, b) potencijal u domenu marketinga i menadžmenta kao naučnih disciplina posebno i u oblasti turizma, c) naučne reference na strateškim projektima od značaja za razvoj turizma, d) mogućnost institucije da učestvuje u unapređenju znanja zaposlenih u turizmu grada i sl.
Reference
Bakić, O.V. (2003) Marketing u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Bakić, O.V. (2002) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Ekonomski fakultet
Bakić, O.V., Ljubojević, Č.Lj., Bakić, M. (2002) Marketing strategija turističkih usluga. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bitner, M., Zeithaml, V. (2003) Services marketing. New York, itd: McGraw-Hill
Cooper, C., Flecher, J., Gilbert, D., Wanhill, S. (2000) Tourism: Principles and practice. London, itd: Longman
Lockwood, A., Medlik, S. (2002) Tourism and hospitality in the 21st century. London-Toronto, itd: Butterworth's
Marphy, P. (1997) Quality management in urban tourism. New York, itd: Wiley
Page, S., Dowlling, R. (2002) Ecotourism. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Roller, P., Bowen, J., Makens, J. (1996) Marketing of hospitality and tourism. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Scheyvens, R. (2002) Tourism for development. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Tisdell, C. (2001) Tourism economics, the environment and development: Analysis and policy. Hants-Cheltenham, itd: Edward Elgar Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.