Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 44, br. 1, str. 75-85
Značaj informacija za korisnike turističkih usluga u odlučivanju o putovanju
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresaalexandar@ekof.bg.ac.rs
Ključne reči: informacije; potrošači u turizmu (turisti); komunikacija; segmentacija; odluka
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja pružanje pravih informacija potrošačima jedan je od ključnih faktora uspeha marketinških komunikacija. Potrošači u turizmu (turisti) u donošenju odluka o izboru putovanja imaju potrebu za većim brojem različitih informacija u odnosu na druge proizvode i usluge. Potreba za više informacija uslovljena je specifičnošću putovanja kao proizvoda. Turisti u procesu donošenja odluka o putovanjima prikupljaju različite informacije o destinacijama, aktivnostima u destinacijama, hotelima i uslugama koji se nude, programima putovanja i sl. Takođe informacije o brendu i imidžu turističke destinacije u koju putuju i brendu pružaoca turističkih usluga (hotel, turoperator, turistička agencija i dr.) su značajne. Brendovi predstavljaju svojevrsnu garanciju kvaliteta i umanjuju potrebu za dodatnim informacijama. Cilj rada je da se na osnovu empirijskog istraživanja utvrdi značaj različitih informacija za različite segmente potrošača u turizmu. U radu će biti testirano da li na osnovu vrste informacija koje turisti prikupljaju i analiziraju u procesu donošenja odluka mogu da se identifikuju različiti segmenti turista prema kojima bi se formulisale različite komunikacione strategije usmerene na promociju putovanja. U radu će biti sagledano i da li je segmentacija turističkog tržišta na osnovu značaja različitih informacija u donošenju odluka turista efikasnija u odnosu na segmentaciju na osnovu tradicionalnih kriterijuma.
Reference
Biederman, P., Lai, J., Laitamaki, J., Messerli, H., Nyheim, P., Plog, S. (2007) Travel and tourism: An industry primer. Prentice Hall
Blain, C. (2005) Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research, 43(4): 328-338
Blyth, J. (2007) Consumer behaviour. London: Thomson
Bonnie, K., Jeffery, B., Seunghyun, K., Jaemin, C. (2009) Identifying the dimensions of the guests hotel experience. Cornell Hospitality Quarterly, February, 44-55
Campo, S., Yague, M.J. (2008) Tourist Loyalty to Tour Operator: Effects of Price Promotions and Tourist Effort. Journal of Travel Research, 46(3): 318-326
Campo, S., Yagüe, M.J. (2007) Effects of price promotions on the perceived price. International Journal of Service Industry Management, 18(3): 269-286
Đorđević, A., Veljković, S. (2012) Segmentation of tourism market based on brand significance in the value chain. u: Janićijević N. [ur.] The role of contemporary management and marketing methods in companies in Serbia within the process of its integration to the European Union, Belgrade: Faculty of Economics
Đorđević, A. (2011) Kreiranje vrednosti i pružanje turističkih usluga. Ekonomski fakultet u Beogradu, doktorska disertacija
Egan, J. (2007) Marketing communications. Thomson Learning
Govers, R., Go, F.M., Kumar, K. (2007) Promoting Tourism Destination Image. Journal of Travel Research, 46(1): 15-23
Hawkins, D., Mothersbaugh, D., Best, R. (2007) Consumer behavior: Building marketing strategy. New York: McGraw-Hill, Inc
Holloway, C.J. (2009) The business of tourism. New Jersey: Prentice Hall
Jobber, D., Fahy, J. (2010) Foundations of Marketing. New York: McGraw Hill Higher Education, 3th edition
Jun, S.H., Vogt, C.A., MacKay, K.J. (2007) Relationships between Travel Information Search and Travel Product Purchase in Pretrip Contexts. Journal of Travel Research, 45(3): 266-274
Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. (2010) Marketing for Hospitality and Tourism. New York: Pearson Prentice Hall, 5th Edition
Kotler, P., Keller, K.L. (2011) Marketing management. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall
Manning, G., Reece, B. (2007) Seling Today: Creating Customer Value. New Jersey: Pearson Education, 10th Edition
Maričić, B.R. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta, 9. izdanje
Maričić, B., Djordjević, A. (2012) Kreiranje i isporučivanje vrednosti potrošačima. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Ognjanov, G. (2009) Integrisane marketinške komunikacije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Paskaleva-Shapira, K.A. (2007) New Paradigms in City Tourism Management: Redefining Destination Promotion. Journal of Travel Research, 46(1): 108-114
Quester, P., Neal, C., Pettigrew, S. (2007) Consumer Behaviour: Implications for Marketing Strategy. New York: McGraw-Hill Education, 5th Edition
Saaty, T.L. (1999) Decision making for leaders: The analytic hierarchy process for decisions in a complex world. Pittsburgh: RWS Publications
Swarbrooke, J., Horner, S. (2006) Consumer Behaviour in Tourism. Oxford: Elseviers
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/markt1301075D
objavljen u SCIndeksu: 29.05.2013.

Povezani članci