Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 1, str. 119-132
Interdestinacijska funkcionalna zavisnost - slučaj Beograda i Novog Sada
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresavuk.garaca@dgt.uns.ac.rs, gordana.jovanovic@dgt.uns.ac.rs, lolita.zakic@dgt.uns.ac.rs
Ključne reči: destinacijski region; funkcionalna zavisnost; korelacija; Novi Sad; Beograd
Sažetak
Značajni turistički centri neodvojivo su povezani sa svojom gravitacionom zonom, sa kojom zajedno čine destinacijski region. Često se ta povezanost naziva odnosom primarne i sekundarnih turističkih destinacija, na kojem je zasnovan turizam svakog velikog turističkog regiona. Destinacijski region je složena prostorna cjelina, sastavljena od niza elemenata, kao što su primarni, sekundarni i tercijerni turistički centri, zatim kapije turističkih tokova, unutarregionalne mreže puteva, kao i pravci kojima se turistički tokovi slivaju na destinaciju. Stoga formiranje modela destinacijskog, regiona na prethodnim elemetima i idejama, mora biti osnova razvoja turizma svakog turističkog centra, koji ima predispozicije da bude primarni. Novi Sad kao drugi grad po veličini u Srbiji i drugi centar gradskog turizma, po broju turista i ostvarenih noćenja, mogao bi imati takve predispozicije, a na osnovu svog turističko-geografskog položaja, prirodnih i kulturno-istorijskih karakteristika. Ipak nameće se veoma važno pitanje, koje se odnosi na to da li je Novi Sad zaista primarna turistička destinacija ili se nalazi u okviru destinacijskog regiona Beograda, kao sekundarna turistička destinacija. Predmet rada jeste interdestinacijska funkcionalna zavisnost na primjeru Beograda i Novog Sada. Cilj rada jeste da se, u zavisnosti od objektivnih preduslova, podijele hijerarhijske uloge u razvoju turizma između Novog Sada i Beograda, odnosno da se utvrdi da li Novi Sad predstavlja sekundarnu turističku destinaciju u okviru destinacijskog regiona Beograda. Zadaci rada su: utvrditi pravac, stepen i kvalitet povezanosti i zavisnosti turizma na relaciji Beograd - Novi Sad. Metode korišćene u istraživačkom procesu su istraživanje za stolom, statistički metod Pearsonove korelacije, sintetički, komparativni, kritički i deskriptivni metod.
Reference
*** (2001-2010) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2004) Tourism: General definition. World tourism organization, www.worldtourism.org/statistics/tsa_project/TSA_in_depth/chapters/ch3-1.htm
*** (2002) WTO think tank enthusiastically reaches consensus on frameworks for tourism destination success. Madrid: World tourism organization
*** (2009) Zakon o turizmu. Službeni glasnik RS, 36
Bakić, O. (2002) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Ekonomski fakultet
Čomić, Đ. (1988) Prostorno planiranje u turizmu. Turizam, Zagreb, broj 3
Dredge, D. (1999) Destination place planning and design. Annals of Tourism Research, 26(4): 772-791
Dulčić, A., Petrić, L. (2001) Upravljanje razvojem turizma. Zagreb: Marketing-tehnologija
Gunn, C.A. (1994) Tourism planning: Basic concepts cases. Washington, D.C: Taylor & Francis
Gunn, C.A. (1993) Tourism planning: Basic concepts cases. Washington, D.C: Taylor & Francis
Heath, E., Wall, G. (1992) Marketing tourism destination: A strategic planning approach. New York, itd: Wiley
Holloway, C.J. (1989) The business of tourism. London, itd: Pitman
Jovičić, D., Ivanović, V. (2006) Turizam i prostor. Novi Beograd: Ton PLUS
Laws, E. (1995) Tourist destination management: Issues, analysis and policies. London-New York, itd: Routledge
Leiper, N. (1990) Tourist attraction systems. Annals of Tourism Research, 17(3): 367-384
Lew, A., Mckercher, B. (2006) Modeling Tourist MovementsA Local Destination Analysis. Annals of Tourism Research, 33(2): 403-423
Miossec, J. (1976) Elements pour une theorie de lespace touristique: Les cahiers du tourisme. Aix-en-Provence: CHET, C-36 CHET
Stojković, M. (2008) Statistički metodi u turizmu. Novi Sad: Prirodno- matematički fakultet - Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo
Štetić, S. (2003) Geografija turizma. Beograd: S. Štetić
Wu, B., Cai, L. (2006) Spatial modeling: Suburban leisure in shanghai. Annals of Tourism Research, 33(1): 179-198
Xie, P. (2006) Developing industrial heritage tourism: A case study of the proposed jeep museum in Toledo, Ohio. Tourism Management, 27(6): 1321-1330
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2011.