Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Strategija cena usluga
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek Geografija

e-adresajelena_asistent@yahoo.com
Sažetak
Diferenciranje cena je praksa naplate različitih cena za identična dobra različitim potrošačima ili grupama potrošača, gde razlike u ceni nisu opravdane razlikama u troškovima. Njihova primena omogućava prodavcu da naplati kupcima cene koje proizilaze iz njihove spremnosti da plate za robu. Na taj način prodavci mogu da maksimiziraju svoj profite, ali i kupci da ostvare korist jer se nudi više robe većem broju ljudi (proizvodnja dobara drugačije ne bi bila profitabilna i ljudi tada ne bi mogli da ih priušte sebi). Autor posebnu pažnju posvećuje analizi primene diferenciranja cena odnosno tarifa od strane tradicionalnih avio-kompanija radi njihovog opstanka i razvoja u uslovima nastanka i razvoja low-cost kompanija.
Reference
Berman, B. Applying yield management pricing to your service business. Business Horizons, No 48
Cravens, D.W., Piercy, N.F. (2006) Strategic marketing. Boston [etc.]: McGraw-Hill
Ekelunda, R.B. (1970) Price discrimination and product differentiation in economic theory: An early analysis. Quarterly Journal of Economics, 84
Holloway, C.J. (2006) The business of tourism. London: Prentice Hall
Kotler, Ph., Bowen, J., Makens, J. (2006) Marketing for hospitality and tourism. New Jersey: Prentice-Hall
Kotler, P.J., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Lewis, R.C., Chambers, R.E. (1989) Marketing leadership in hospitality: Foundations and practices. New York: Van Nostrand Reinhold
Ljubojević, Č.Lj. (2002) Marketing usluga. Novi Sad: Stylos
Milisavljević, M.D. (2001) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, M. (2006) Strategijski marketing. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Mitra, K., Capella, L. Differential pricing for services: A re-examination. Journal of Service Marketing, vol. 11, br. 5
Petrović, J. (2007) Diskriminacija cenama kao faktor konkurentnosti. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Niš: Ekonomski fakultet
Štetić, S., Šalov, P. (2000) Poslovanje turističkih agencija. Beograd: Savezni centar za unapređenje hotelijerstva
Varijan, H.R. (2003) Mikroekonomija - moderan pristup. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

FU: Econ&Organization (2006)
Strategijsko upravljanje markom u globalnom okruženju
Stanković Ljiljana, i dr.

FU: Econ&Organization (2007)
Cena u funkciji konkurentnosti preduzeća turističke privrede
Petrović Jelena

Anali Ekon fak Subotica (2008)
Kombinovanje instrumenata marketing miksa u funkciji održivog razvoja
Grubor Aleksandar

prikaži sve [190]