Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 27, br. 2-3, str. 107-110
Megatrendovi u marketing okruženju i razvoj turizma
Viša turistička škola, Novi Beograd
Sažetak
Literatura sa područja turizma, posebno ona marketinške orijentacije, i to naročito poslednjih desetak godina, pruža značajne informacije o očekivanim trendovima u nastupajućem dugoročnom periodu. Ujedno, iz ove literature kao i drugih izvora mogu se apostrofirati one dugoročne promene koje već ovog trenutka, a posebno će to važiti u budućnosti, boje turizam potpuno novim bojama i u osnovi znače obogaćivanje njegovog sadržaja. Cilj ovog teksta je da ukaže, u prvom redu, na megatrendove koji se očekuju u marketing okruženju sa posebnim osvrtom na promene na najznačajnijim emitivnim tržištima (SAD i Evropska unija), kao i da te promene poveže sa mogućim scenarijima turističkog razvoja, što implicite nameće veliku obazrivost u kreiranju poslovne i turističke politike.
Reference
Bakić, O.V. (1993) Marketing u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Čačić, K.T. (1995) Poslovanje preduzeća u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Davidson, R. (1994) Tourism. London, itd: Pitman
Holloway, C.J. (1980) The business of tourism. London, itd: Pitman
Jefferson, A., Lickorish, L. (1991) Marketing tourism. London, itd: Longman
Lumsdon, L. (1992) Marketing for tourism: Case study assignments. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Mill, R.C. (1990) Tourism: The international business. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Teare, R., Boer, A. (1991) Strategic hospitality management. London: Cassell
van Doorn, J.W.M. (1986) Scenario writing: A method for long-term tourism forecasting. Tourism Management, mart
Witt, S.F., Moutinho, L. (1989) Tourism marketing and management handbook. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Witt, S.F., Brooke, M.Z., Buckley, P.J. (1991) The management of international tourism. London, itd: Unwin Hyman
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.