Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2003, br. 10, str. 187-190
Uticaj društvenog okruženja kao elementa marketinga organskih poljoprivrednih proizvoda
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Društveno okruženje i promene koje se dešavaju u okruženju menjaju ustaljene oblike ponašanja, navike, shvatanja, potrebe potrošača. Potrošač je kompleksno biće, samim tim je i njegovo ponašanje stimulisano i motivisano čitavim spektrom faktora. Društveni faktori direktno utiču na kvalitet života potrošača i potrošnju proizvoda organske poljoprivrede. Sa promenama u kvalitetu života menja se i odnos prema proizvodima organske poljoprivrede kao što se i otvara niz pitanja ko, kada, kako, na koji način kupuje i koristi te proizvode.
Reference
Antonides, G., van Raaij, F.W. (1998) Consumer behavior a European perspective. New York, itd: Wiley
Foxal, G.R., Goldssmith, R.E. (1997) Consumer psychology. London, itd: International Thomson Business Press
Maričić, B.R. (2002) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, M.D. (1993) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Salai, S., Hegediš, I. (1994) Tržišno komuniciranje. Subotica: Subotičke novine
Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (1994) Consumer behavior. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Strategijski menadžment (2000)
Komunikacija preko društvene mreže potrošača u trgovini
Kovač-Žnideršič Ružica

Marketing (1997)
Zadovoljstvo potrošača
Salai Suzana, i dr.

Sociološki pregled (1995)
Sociološka analiza 'marketing strategija'
Bolčić Silvano I.

prikaži sve [186]