Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2001, br. 6, str. 333-339
Savremeni vidovi prometa poljoprivrednih proizvoda - sa posebnim osvrtom na voće i povrće
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: promet voća i povrća; aukcije; seoska pijaca
Sažetak
Organizovan promet voća i povrća, nezavisno od teritorijalnog obuhvata tržišta koje se posmatra, pod uticajem je specifičnih činilaca ponude i tražnje ove kategorije proizvoda. Vidovi prometa voća i povrća, koji u najvećoj meri uvažavaju prethodno navedene specifičnosti, svrstani su u četiri pojavna oblika i to: aukcijska prodaja, prodaja preko kooperativnih centara maloprodajni objekti i ugovorna proizvodnja za prehrambenu industriju. Prodaja voća i povrća na tzv. seoskim pijacama, koja je još uvek karakteristična za našu zemlju, u perspektivi će nužno gubiti u svom značaju uz jačanje učešća savremenih vidova prometa ove kategorije proizvoda.
Reference
Berman, B., Evans, J. (1995) Retailing management. New Jersey: Prentice Hall
Božidarević, D., Vlahović, B., Mirilov, M., Žižić, R. (1995) Ishrana stanovništva - potrošnja kao činilac razvoja agroindustrijske proizvodnje. u: Kongres o proizvodnji ljudske hrane u Jugoslaviji (IV), Stočarska proizvodnja, prerada, kvalitet, promet, ekonomika i zaštita životne sredine, 10-12. okt, Beograd, Zbornik referata, Beograd: Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, vol. 1, str. 123-37
Lovreta, S.M., Petković, G.K. (1998) Izazovi trgovinskom menadžmentu u globalnom okruženju. u: Maričić B. i Petković G. [ur.] Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju, Beograd: Ekonomski fakultet
Meulenberg, M. (1995) Food and agribusiness marketing in Europe. New York: International Business Press
Pastore, R. (1992) Market issues and marketing strategies for quality agriculture: With particular reference to environment-friendly agriculture. u: ESOMAR Seminar 'European agriculture in transition', Nemačka
Salai, S., Hegediš, I. (1994) Tržišno komuniciranje. Subotica: Subotičke novine
Savezni zavod za statistiku (1995) Anketa o potrošnji domaćinstava 1994. Statistički bilten Saveznog zavoda za statistiku, br. 2090
Savezni zavod za statistiku (1996) Anketa o potrošnji domaćinstava 1995. Statistički bilten Saveznog zavoda za statistiku, br. 2136
Savezni zavod za statistiku (1997) Anketa o potrošnji domaćinstava 1996. Statistički bilten Saveznog zavoda za statistiku, br. 2171
Stanković, D. (1973) Opšte voćarstvo. Subotica-Beograd: Minerva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci