Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 90  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 65, br. 1, str. 33-47
Istraživanje navika potrošača u korišćenju deklaracije na prehrambenim proizvodima
aDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
bJP Pijaca, Leskovac
cEkonomski institut, Beograd

e-adresatranfi@ptt.rs, miloseviczoran393@gmail.com, kelovic1967@yahoo.com
Ključne reči: prehrambeni proizvodi; ponašanje potrošača; deklaracija na proizvodu; konzumerizam
Sažetak
U radu je prezentovano istraživanje poznavanja značaja i sadržine deklaracije na prehrambenom proizvodu, kao i odnos prema podacima na deklaraciji. U istraživanju su korišćeni Pirsonov hi kvadrat test homogenosti i Pirsonov hi kvadrat test nezavisnosti. Uzorak je sačinjen od 598 ispitanika iz 10 gradova Republike Srbije. Rezultati pokazuju da više od polovine ispitanika uvek ili često čita deklaraciju. Muškarci i žene imaju sličan odnos prema učestalosti čitanja deklaracije i njenom sadržaju. Ispitanici sa specijalnim režimom ishrane češće čitaju podatke na deklaraciji od onih sa klasičnim režimom. Obrazovaniji potrošači češće čitaju deklaraciju i više znaju o njenom sadržaju. Ispitanici koji znaju šta deklaracija treba da sadrži češće smatraju da je jako važna.
Reference
*** (2010) Official Gazette of RS, Belgrade, No. 53
*** (2009) Law on Food Safety. Official Gazette RS, Belgrade, No. 41
*** (2013) Rules on food description, labeling and promoting. Official Gazette RS, Belgrade, No. 85/2013 and No. 101/2013
*** (2009) Regulation (EC) 983/2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
*** (2012) Regulation (EU) No. 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
*** (2013-2016) Rules on previously packaged products. Official Gazette RS, Belgrade, No. 43/2013 and No.16/2016
*** (2006) Regulation (EC) No. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods
*** (2011) Regulation (EU) No. 1169/2011 on the provision of food information to consumers
*** (2006) The weight and measures (packaged goods) regulation SI 2006/659
Aydinoğlu, N.Z., Krishna, A. (2011) Guiltless Gluttony: The Asymmetric Effect of Size Labels on Size Perceptions and Consumption. Journal of Consumer Research, 37(6): 1095-1112
Božidarević, D., Salai, S. (2007) Osnovna pitanja zaštite potrošača u nas. Ekonomske teme, vol. 45, br. 1, str. 17-23
Cvijanović, D., Simonović, Z., Mihailović, B. (2011) Tržišta i ciljevi najnovijih reformi agrarne i regionalne politike Evropske Unije. Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, vol. 58, no. 3, pp. 359-371
Ćemalović, U. (2016) Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije - slučaj životne sredine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 891-904
Hanić, H.M. (2002) Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Henry, P.C. (2010) How Mainstream Consumers Think about Consumer Rights and Responsibilities. Journal of Consumer Research, 37(4): 670-687
Hieke, S., Newman, C.L. (2015) The Effects of Nutrition Label Comparison Baselines on Consumers' Food Choices. Journal of Consumer Affairs, 49(3): 613-626
Larceneux, F., Benoit-Moreau, F., Renaudin, V. (2012) Why Might Organic Labels Fail to Influence Consumer Choices? Marginal Labelling and Brand Equity Effects. Journal of Consumer Policy, 35(1): 85-104
Maričić, B.R. (1999) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Payne, H. (1947) Standardized Description, a Form of Specification Labeling. Journal of Marketing, 12(2): 234
Simonović, D. (2006) Komentar Zakona o zaštiti potrošača. Zemun: Gorapres, p. 9-14
Stanković, L.V., Đukić, S.M. (2006) Unapređenje konkurentske prednosti jačanjem društvene odgovornosti preduzeća. Ekonomske teme, vol. 44, br. 1-2, str. 401-409
Talagala, I.A., Arambepola, C. (2016) Use of food labels by adolescents to make healthier choices on snacks: a cross-sectional study from Sri Lanka. BMC Public Health, 16(1):
Trandafilović, I. (2008) Uticaj zemlje porekla na izbor marke proizvoda. Zaječar: Fakultet za menadžment, p. 174; doktorska disertacija
U.S. Department of Health and Human Services - Food and Drug Administration and the Center for Food Safety and Applied Nutrition (2013) A food labeling guide. USA, January
Viola, G.C.V., Bianchi, F., Croce, E., Ceretti, E. (2016) Are food labels effective as a means of health prevention?. Journal of Public Health Research, 5(3):
Vujović, S., Spajić, J., Vukosavljević, D. (2011) Anatomizovanje turističke tražnje u svetlu zakonitosti, fenomena i paradoksa u potrošnji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 563-576
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1801033T
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0