Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 5 od 90  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 47, br. 1, str. 42-56
Evolucija medijskih komunikacija kroz istorijske i civilizacijske epohe
aVisoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresavladimirpvts@gmail.com, tamarav@fon.bg.ac.rs
Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja razvoja medijskih komunikacija, jedne od najznačajnijih aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću, kao sredstva za postizanje ciljeva različitih društvenih subjekata. Cilj rada je da uporednom analizom medijskih komunikacija kroz istoriju civilizacije utvrde specifičnosti, sličnosti i razlike u korišćenju medija od strane institucija, kao što su vladajuće strukture, ekonomski subjekti i neprofitni sektor. Metode istraživanja u ovom pristupu podrazumevaju prvo identifikovanje medijske komunikacije i medija, utvrđivanje njihovih specifičnosti, zatim posmatranje načina njihovih primena u različitim istorijskim periodima (praistorija, Mesopotamija i Egipat, stara Grčka, stari Rim, srednji vek, savremeno doba) i oblastima (politika, ekonomija, neprofitni sektor), kao i utvrđivanje međusobnih sličnosti i razlika. Jedan od zaključaka istraživanja je da se medijske komunikacije, tokom razvoja civilizacije u svojim ciljevima, strategijama i sadržajima poruka koje su prenošene, nisu bitno menjale, a da su se uočene razlike, prevashodno, odnosile na formu, odnosno tehničko-tehnološke karakteristike medija.
Reference
*** (2015) Key figures in the Boston massacre trials. University of Missouri Kansas City, http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/bostonmassacre/keyfigures.html, pristupljeno: 25.08.2015
*** (2015) Crisis communication strategies. University of Oklahoma, http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/02C2/Johnson%20&%20Johnson.htm pristupljeno: 30.08.2015
*** (2015) The declaration of independence: The sons of liberty. UShistory.org, http://www.ushistory.org/declaration/related/sons.htm, pristupljeno: 25.08.2015
*** (2015) Pioneers in public relations. Buffalo State University of New York, http://faculty.buffalostate.edu/smithrd/PR/pioneers.htm pristupljeno: 26.08.2015
Ando, C. (2000) Imperial ideology and provincial loyalty in the Roman empire. Oakland: University of California Press
Barović, V. (2007) Mediji u Trećem rajhu. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, godina II, broj 5, str. 119-132
Brigs, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija. Beograd: Clio
Broćić, D. (2014) Tržište oglašavanja u medijima u Srbiji. http://www.novinarskaskola.org.rs/sr/?p=3574 pristupljeno: 29.08.2015
Curtius, E.R. (2013) European literature and the Latin middle ages. New Jersey: Princeton University Press
Cvijović, J., Kostić-Stanković, M., Janičić, R. (2014) Implementation of data bases in advertising. Marketing, vol. 45, br. 4, str. 299-311
Dej, L.A. (2004) Etika u medijima - primeri i kontraverze. Beograd: Medija centar
Dillon, M. (1997) Pilgrims and pilgrimage in ancient Greece. London: Psychology Press
Džambegović, E. (2010) Odnosi s javnošću ili žongliranje informacijama-Istorija i teorija PR. Beograd: Miloš Kramaršič
Đukić, S. (2011) Uloga i značaj društvenih medija u komuniciranju vrednosti marke. Marketing, vol. 42, br. 1, str. 17-26
Encyclopaedia Britannica (2015) Acta-Ancient Roman publication. http://www.britannica.com/topic/ Acta, pristupljeno: 28.08.2015
Executive group (2015) Istraživanje trendova i tendencija u upotrebi društvenih mreža u komunikacijama kompanija u Srbiji. http://www.eg.rs/digitalsafari/Digital_Safari_EG.pdf pristupljeno: 01.10.2015
Filipović, J., Ognjanov, G. (2009) Korišćenje medija od strane dece u Srbiji. Marketing, vol. 40, br. 3, str. 139-144
Filipović, V.S. (2008) Brend menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka - Institut za menadžment
Gligorijević, M. (2011) Specifičnosti izgradnje brenda na poslovnom tržištu. Marketing, vol. 42, br. 3, str. 141-149
Goode, L. (2009) Social news, citizen journalism and democracy. New Media & Society, 11(8): 1287-1305
Hauser, A. (1962) Socijalna istorija umetnosti i književnosti. Beograd: Kultura
Inis, A.H. (2007) Empire and Communications. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers
Janson, H.V. (1966) Istorija umetnosti - pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do danas. Beograd: Jugoslavija
Jevtović, Z., Aracki, Z. (2011) Medijski uticaji, političke elite i društvena moć u Srbiji na početku 21. veka. Kultura polisa, Vol. 8, No. 15, str. 159-176
Jovanović, N., Lazarević, D. (2008) Agencijsko novinarstvo. Beograd: Fakultet političkih nauka
Katlip, S.M., Senter, A.H., Brum, G.M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću. Beograd: Službeni glasnik
Kišček, G. (2011) Usporedba antičkoga i suvremenoga poimanja dobroga govornika. Diaconvensia, Vol. 19, No. 1, str. 115-132
Kostić-Stanković, M. (2011) Integrisaneposlovne komunikacije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Kotler, F., Vong, V., Sonders, D., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Kperogi, F.A. (2010) Cooperation with the corporation? CNN and the hegemonic cooptation of citizen journalism through iReport.com. New Media & Society, 13(2): 314-329
Maričić, B.R. (1991) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet
Matić, J. (2012) Strukturni uzroci krize informativne štampe u Srbiji. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 6, br. 8, str. 167-182
McLuhan, M. (1962) The Gutenberg galaxy: The making of typographic man. Toronto, itd: University of Toronto Press
McLuhan, M. (1994) Understanding media: The extensions of man. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
mek Kvin, D. (2000) Televizija. Beograd: Clio
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2007) Osnovi marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta
Milovanović, D. (2014) Zaštitna lica u medijskim kampanjama neprofitnih organizacija. Marketing, vol. 45, br. 4, str. 312-318
Paunović, Ž. (2011) Neprofitne organizacije - prilog pojmovnom razjašnjenju. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 6, str. 251-262
Pavković, V., Bakić, V.T., Đurić, M. The Role and Importance of the Media and Media Communications in Tourism'!. u: Skakun Milan [ur.] Proceedings of the 3rd Belgrade International Tourism Conference- BITCO, Beograd, str. 505-522
Pavković, V. (2015) Evolucija medijskih strategija u praksi odnosa s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Specijalistički akademski rad
Pavković, V., Filipović, V., Vlastelica-Bakić, T. (2015) Uloga filma kao instrumenta medijskih komunikacija u strategiji promocije turističke destinacije. Turističko poslovanje, vol. , br. 16, str. 75-88
Piskel, Đ. (1974) Opšta istorija umetnosti. Beograd: Vuk Karadžić, 2
Rabotić, B. (2014) Special-Purpose Travel in Ancient Times: Tourism before Tourism?. u: Skakun Milan [ur.] Proceedings of the 3rd Belgrade International Tourism Conference- BITCO, Beograd, str. 99-114
Rabrenović, D. (2012) Radio propaganda in the Second World War. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 7, br. 25, str. 89-124
Radio televizija Srbije (2015) NVO: Obezbediti migrantima hranu za bebe. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1993767/NVO%3A pristupljeno: 30.08.2015
Radojčić, V. (2003) Impresije - kratak pregled istorije umetnosti. Beograd: Visoka turistička škola
Radojković, M. (2012) Novinarstvo i medijska industrija u Srbiji - radiodifuzni mediji u javnoj svojini. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 7, br. 24, str. 59-74
Rakita, B., Mitić, S. (2010) Efekti transferisanja imidža kroz strategije kobrendiranja i ekstenzije brenda. Marketing, vol. 41, br. 2, str. 75-86
Reddi, C.V.N. (2009) Effective Public Relations and Media Strategy. New Delhi: PHI Learning Private Limited
Saftich, D. (2009) Govorničko umijeće i odnos s pjesničkim umijećem u antičkoj Grčkoj na primeru Aristotelovih djela. Metodički obzori, Vol. 4, No. 7-8, str. 143-157
Sal, K. (2008) Larousse-Drevne civilizacije. Beograd: Laguna
Skočilić, J. (2007) Usporedba državne propagande u Njemačkoj i Velikoj Britaniji tijekom Drugog svjetskog rata. Pro tempore, Vol. 4, No. 4, str. 31-39
Slavujević, Z.Đ. (1999) Politički marketing. Beograd: Fakultet političkih nauka
Spahić, B. (2013) Šok terapija Naomi Klajn i Propagandni model kontrole medija Noama Chomskog i Edwarda Hermana. Svarog, Vol. 4, No. 7, str. 154-175
Sudar, J. (1984) Promotivne aktivnosti. Zagreb: Informator
Tjurou, D. (2012) Mediji danas - uvod u masovne komunikacije, I. Beograd: Clio
Tjurou, D. (2013) Mediji danas - uvod u masovne komunikacije, II. Beograd: Clio
Todorović, A.L. (2009) Umetnost i tehnologije komunikacija. Beograd: Clio
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja
Tomić, Z. (2007) Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja štampa
Tomše, D., Snoj, B. (2014) Marketing communication on social networks: Solution in the times of crisis. Marketing, vol. 45, br. 2, str. 131-138
Veljanovski, R. (2009) Medijska koncentracija, javnost vlasništva i pokušaj regulacije u Srbiji. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem, 13 (IV): 57-80
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Veljković, S., Đorđević, A. (2010) Vrednost brenda za potrošače i preduzeća. Marketing, vol. 41, br. 1, str. 3-16
Vilkoks, D., Kameron, G.F.O., Ejdži, V. (2006) Odnosi sa javnošću - strategije i taktike. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Vlastelica, T. (2007) Medijska kampanja - publicitet i oglašavanje. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vlastelica-Bakić, T. (2011) Odnosi sa medijima. u: Filipović Vinka, Kostić-Stanković Milica [ur.] Odnosi s javnošću, Beograd: Fakultet organizacionih nauka, str. 187-209
Vlastelica-Bakić, T.R. (2012) Upravljanje reputacijom primenom koncepta korporativne društvene odgovornosti u marketingu i odnosima s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, doktorska disertacija
Vračar, D.S. (2007) Strategije tržišnog komuniciranja. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Westerville Public Library (2015) Anti-saloon league museum. http://www.wpl.lib.oh.us/AntiSaloon/ pristupljeno: 29.08.2015
Wisconsin Historical Society (2015) The discovery, settlement, and present state of Kentucky. http://www.americanjourneys.org/aj-125/summary/ pristupljeno: 28.08.2015
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1601042P
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0