Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, br. 1, str. 333-360
Ugovor o scenskom prikazivanju autorskog djela prema novom hrvatskom autorsko-pravnom zakonodavstvu
Veleučilište, Šibenik, Hrvatska
Ključne reči: autorska prava; korisnik; naknada; scensko prikazivanje; Hrvatska
Sažetak
Autor u ovom radu analizira ugovor o scenskom prikazivanju. Ugovor na temelju kojeg se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava je autorsko-pravni ugovor. Autorsko-pravni ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i mora sadržavati barem djelo na koje se odnosi, način korištenja, te osobu ovlaštenu na korištenje autorskog djela (korisnik). Može biti sklopljen i glede autorskog djela koje još nije stvoreno pod pretpostavkom da se njime odredi barem vrsta i način korištenja budućeg djela.Ugovorom o scenskom prikazivanju autorskog djela autor osniva za korisnika pravo javnog scenskoga prikazivanja određenog autorskog djela, a korisnik se obvezuje autorsko djelo scenski prikazati na način, u roku i pod uvjetima određenim ugovorom te za stečeno pravo platiti naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno.
Reference
*** (1991/1993/1999/2001) Zakon o autorskom pravu. Narodne novine, broj 53/91, 58/93, 9/99 - proč.tekst, 76/99, 127/99 i 67/01
*** (2000) Autorsko pravo zbirka propisa, uvodni tekst, stvarno kazalo. Zagreb: Informator
Besarović, V., Žarković, B. (1998) Intelektualna svojina - industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Dosije
Blažević, B. (2004) Mirenje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova. www.vtsrh.hr
Dabović, A.J., Pepeljugoski, V. (2006) Avtorsko pravo. Skopje: Praven fakultet 'Justinijan Prvi'
Dabović-Anastasovska, J., Pepeljugoski, V. (2008) Pravo na intelektualna sopstvenost. Skopje: Praven fakultet 'Justinijan Prvi'
Dika, M. (1994) Stvarna nadležnost trgovačkih sudova u parničnom i izvršnom postupku. Pravo u gospodarstvu, br. 7-8
Foretić, D. (2004) Zakon o sudovima. Informator, male stranice, br. 5215, od 28. 2.str. 16
Gliha, I. (1996) Autorsko pravo, sudska praksa. Informator, vol. VI., br. 24., br. 4450-4451, prilog lista
Gorenc, V. (1995) Trgovačko pravo - ugovori. Zagreb: Školska knjiga
Henneberg, I. (2001) Autorsko pravo. Zagreb: Informator
Marković, S. M. (1999) Autorsko pravo i srodna prava. Beograd: Službeni glasnik, str. 284
Marković, S.M. (2007) Pravo intelektualne svojine. Sarajevo: Magistrat
Spaić, V. (1983) Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ. Zagreb
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine
Vedriš, M., Klarić, P.D. (1983) Osnove imovinskog prava. Zagreb: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom
Verović, M. (2006) Određivanje stvarne i mjesne nadležnosti u postupcima pred trgovačkim sudovima prema ZPP. Hrvatska pravna revija, br. 5., str. 107
Zlatović, D. (1997) Ugovor o prikazivanju. Informator, Zagreb, br. 4545, str. 5
Zlatović, D. (1998) Ugovor o radiodifuzijskom emitiranju scenskog djela. Informator, Zagreb, br. 4589, str. 20
Zlatović, D. (2003) Kazališna autorska djela. Hrvatska pravna revija, Zagreb, vol. III., br. 2., str. 30.-34
Zlatović, D. (2009) Ogledi iz kazališnog prava. Zagreb: Propisi. hr, Centara za management i savjetovanje, 10/09, str. 145
Zlatović, D. (2002) Licencija i prijenos žiga. Zagreb: Slobodno poduzetništvo, br. 7, str. 102-107
Zlatović, D. (2007) Licencija žiga po novom obveznom i žigovnom pravu. u: Godišnjak 14. Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravna prakse, Zagreb: Organizator, str. 705-727
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka