Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 40, br. 3, str. 343-357
Autorsko pravo Srbije u evropskoj perspektivi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: autorsko delo; autor; računarski program; ograničenja autorskog prava; srodna prava; autorski ugovor; trajanje prava; zaštita autorskog prava; zaštita srodnih prava
Sažetak
Jedan od prioritetnih političkih ciljeva Srbije je pridruživanje Evropskoj Uniji. Kako se, u tom pogledu, pred našeg zakonodavca postavlja uslov da važeći propisi budu usklađeni sa komunitarnim pravom, normativna aktivnost je značajno pojačana. S tim u vezi doneti su novi zakoni u oblasti intelektualne svojine kojima se u velikoj meri udovoljilo zahtevima iz relevantnih akata Evropske Unije, ali i drugih međunarodnih konvencija. Najznačajniji među njima je svakako Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, čije potvrđivanje predstavlja obavezu za sve članice, ili države koje pretenduju da to postanu, Svetske trgovinske organizacije. Imajući u vidu prioritetni značaj ove oblasti u harmonizaciji, u radu su analizirane odredbe novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u komparaciji sa relevantnim nadnacionalnim propisima.
Reference
*** (1929) Zakon o zaštiti autorskog prava
*** (2002) Zakon o potvrđivanju WIPO Ugovora o autorskom pravu. Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 13
*** (1998) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Sl. list SRJ, br. 24, Čl. 17
*** (2003) Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine. Čl. 13
*** (2002) Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neovlašćenog umnožavanja njihovih fonograma. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 13
*** (2002) Konvencija o zaštiti izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radiodifuziju. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 13
*** (2002) WIPO Ugovor o autorskom pravu. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 13
*** (2002) WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 13
*** (2005) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85, 88 i 107, čl. 198-200
*** Bernska konvencija. Čl. 9, st. 1
Marković, S.M. (1999) Autorsko pravo i srodna prava. Beograd: Službeni glasnik
Nikolić, D.Ž. (2004) Harmonizacija i unifikacija građanskog prava - elementi za strategiju razvoja pravne regulative. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Radovanović, S. (2003) Trostruka naknada u našem pravu intelektualne svojine. Pravni život, vol. 52, br. 11, str. 829-842
Spaić, V. (1969) Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje društvenih nauka, knjiga XXXV, str. 28, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Odeljenje društvenih nauka
Todorović, V. (2000) Međunarodni ugovori. Beograd: Službeni glasnik, knjiga 7, tom I, Intelektualna i druga dobra, str. 53-85
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka