Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 33, br. 5, str. 509-516
Lucerkina buba i lucerkina bubamara - značajni defolijatori višegodišnjih krmnih leguminoza
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: Phytodecta fornicata Brüg; Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L.; biologija; ekologija; štetnost; suzbijanje
Sažetak
Lucerkina buba (Phytodecta fornicata Br g.)ubraja se u najopasnije štetočine lucerke, od ranog proleća do polovine ili kraja juna, a lucerkina bubamara (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L.) spada u važnije štetočine lucerke i deteline tokom cele vegetacije. U radu su prikazani način života, uticaj ekoloških faktora na razmnožavanje, štetnost i suzbijanje.
Reference
Čamprag, D. (2002) Agrotehnikom protiv štetočina ratarskih kultura - sa osvrtom na integralnu zaštitu bilja. Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti - Ogranak u Novom Sadu
Čamprag, D.S. (2000) Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina. Bačka Palanka: Design studio Stanišić
Grupa autora (1983) Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Beograd: Savez društva za zaštitu bilja Jugoslavije
Jovanić, M. (1957) Štetna entomofauna lucerišta u Vojvodini i mogućnost zaštite lucerke. Poljoprivreda Vojvodine, Novi Sad, 11
Kereši, T., Sekulić, R. (1994) Entomofauna lucerke u okolini Novog Sada u periodu 1981-1990. godina. u: III jugoslovenski kongres o zaštiti bilja, Vrnjačka Banja, zbornik rezimea, 87
Perju, T. (1995) Entomologia agricola componenta a protectici integrate a agroecosistemelor. Bucuresti: Ceres, I, II
Popova, V.P. (1968) Entomofauna po lucernata. Sofia: Blgarskata akademia na naukite
Ražnatović, J. (1973) Štetna entomofauna lucerišta u okolini Vrbasa tokom 1972. godine. Biljni lekar, 1-2, str. 41-47
Savčić-Petrić, S.Lj. (2005) Pesticidi u prometu Srbije 2005 godine. Biljni lekar, vol. 33, br. 2-3, str. 107-378
Sekulić, R. (2000) Štetočine lucerke. u: Lukić D. [ur.] Lucerka, Novi Sad: Sprint, 323-352
Tanasijević, N., Ilić, B. (1969) Posebna entomologija. Beograd: Građevinska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci