Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 50  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 38, br. 4-5, str. 277-299
Korovi u zasadima koštičavog voća - šljive, kajsije i breskve
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresasava@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
U voćnjacima, a time i u zasadima šljive, kajsije i breskve, pojava i brojnost pojedinih korovskih vrsta zavise od niza ekoloških faktora: tipa i osobina zemljišta, konfiguracije terena, klimatskih prilika, biljno-geografskih odnosa, geografskog položaja mesta i nivoa antropogenog faktora koji se manifestuje kroz primenu pomotehničkih, agrotehničkih, fizičkih i hemijskih mera koje se sprovode pri zasnivanju i eksploataciji voćnjaka. U mladim intenzivnim voćnjacima, na celoj površini zasada, dominiraju tipične okopavinske korovske vrste, a sa starenjem zasada korovska vegetacija se diferencira na zonu reda (gde preovlađuju korovsko-ruderalne vrste) i zonu međurednog prostora (gde preovlađuju okopavinski korovi). U ekstenzivnim voćnjacima razvija se ruderalno-livadski, odnosno pašnjački tip zeljaste vegetacije. Suzbijanje korova u voćnjacima se izvodi mehanički, održavanjem zemljišta (jalovi ugar, ledina, zastiranje i gajenje pokrovnih useva) i primenom herbicida, kao efikasnijom i jeftinijom merom sa manje negativnih posledica po sam voćnjak i okolinu. Broj registrovanih aktivnih supstanci za primenu u koštičavom voću u svetu je znatno veći nego kod nas, odnosno, za pre-em primenu od mogućih 16 kod nas dozvolu imaju četiri; za post-em primenu od mogućih 14 dozvolu ima 7 i za primenu u mladim voćnjacima od mogućih 6 samo jedan.
Reference
Janković, R., Stanojević, M., Rakićević, M., Srećković, M. (1996) Dejstvo herbicida na korove i neke osobenosti sadnica šljiva u rastilima. u: V kongres o korovima, Banja Koviljača, Zbornik radova, 490-499
Janjić, V., Elezović, I., ur. (2008) Pesticidi u prometu u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Jovanović, D. (1996) Korovi u voćnjacima. Beograd: Partenon
Kojić, M., Đurić, G., Janjić, V., Mitrić, S. (2005) Korovi voćnjaka Bosne i Hercegovine. Banja Luka: Naučno voćarsko društvo Republike Srpske
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Laban, A. (1975) Ekološko-fitocenološka proučavanja korova u plantažnim voćnjacima SAP Kosovo kao osnove za iznalaženje najracionalnijih mera suzbijanja. Peć: 'Razim Sadiku'
Miletić, R.K., Mitić, N.V., Nikolić, R.R., Žikić, M. (2003) Uticaj održavanja zemljišta na vodni režim i sadržaj makroelemenata u lišću šljive. Jugoslovensko voćarstvo, vol. 37, br. 143-144, str. 153-161
Mišić, P. (1996) Šljiva. Beograd: Partenon
Mitcham, W., Lockwood, D., ur. Weed Management in: 2010 Southeastern peach, nectarine and plum pest management and culture guide
Rahović, D., Petrović, M. (1976) Uticaj crne polietilenske folije na vegetativni rast, prinos i kvalitet plodova krušaka i bresaka u gustoj sadnji. Jugoslovensko voćarstvo, 39-40: 553-559
Stanković, D., Jovanović, M. (1990) Opšte voćarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci