Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 50  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 17, br. 1, str. 37-41
Biološki spektri korovskih fitocenoza okopavina i strnih žita severozapadne Srbije
aVisoka poljoprivredna škola stukovnih studija, Šabac
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20088: Razvoj novih tehnologija u proizvodnji povrća u uslovima održive poljoprivrede, uz očuvanje energije i zaštitu životne sredine

Ključne reči: životni oblici; korovska fitocenoza; okopavine; strna žita; severozapadna Srbija
Sažetak
U radu se analiziraju biološki spektri korovskih fitocenoza okopavina i strnih žita severozapadne Srbije. Korovske zajednice okopavina predstavljene su sastojinama ass. Panico-Portulacetum oleraceae Loz. 62, ass. Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban, 1974), Kojić, 1979 i sastojinama ass. Panico-Ambrosietum artemisiifoliae ass. nova, a strnih žita sastojinama ass. Consolido-Polygonetum aviculare Kojić et al. 1973 (Consolida regalis-Polygonum aviculare) i sastojinama ass. Galeopsi-Calystegietum sepii Stepić, 1984. U svim ispitivanim asocijacijama dominantnu ulogu imaju terofite. Među terofitama, u zajednici Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban, 1974) Kojić 1979, dominiraju T4 sa 63,33%. Geofite su prisutne sa 26%, a hemikriptofite sa 16%. U ass. Panico-Ambrosietum artemisiifoliae ass. nova, takođe dominiraju T4 terofite (35%). Geofite su zastupljene sa 30%, a hemikriptofite sa 17%. Među terofitama u ass. Consolido-Polygonetum aviculare najzastupljenije su T4 (25%) i T2 (20%). Geofite su prisutne sa 29%, a hemikriptofite sa 15%. Takođe, i u ass. Galeopsi-Calystegietum sepii najzastupljenije su terofite, od kojih dominiraju T4 (20%) i T3 (11%). Značajno je i učešće geofita koje su prisutne sa 32% i hemikriptofita sa 20%. Analiza biološkog spektra korovskih fitocenoza ispitivanih staništa može poslužiti kao pokazatelj za izbor vremena i način suzbijanja korova.
Reference
Ajder, S. (1997) Phytocoenological and ecophysiological changes in weed vegetation of small grains in dependence on the altitude. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd / Review of research work at the Faculty of Agriculture Belgrade, vol. 42(2): 39-62
Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzen Soziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. Wien: Springer
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Popović, R., Karadžić, B. (1998) Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. Beograd: Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković
Ujvarosi, M. (1957) Gymnövények. Budapest: Mezőgazdasági Kiado, 1-833
Vrbničanin, S. (1997) Korovska flora strnih žita Kraljevačkog područja. Acta herbologica, 6(2): 5-30
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.