Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 57, br. 4, str. 42-70
Sadržaji i perspektive antiterorističke strategije SAD u drugom mandatu Džordža Buša - implikacije za Jugoistočnu Evropu
Sažetak
Danas je prihvaćeno stanovište da je 11. septembar 2001. označio prekretnicu u savremenim međunarodnim odnosima, ali i u odnosu prema terorizmu. Iz pregleda definicija terorizma može se videti da je pre 11. septembra bilo takvih koje su uključivale i moralnu komponentu, pa se terorizam, u nekim slučajevima, mogao oceniti kao opravdan. U skladu sa takvim shvatanjem SAD su kreirale svoju spoljnu politiku i otvoreno podržavale pojedine države. Međutim, nakon 11. septembra SAD su povele borbu svetskih razmera protiv terorizma. Autor analizira američku strategiju antiterorističke borbe i posledice koje ona ima po region jugoistočne Evrope. U kontekstu ove borbe naročitu pažnju autor skreće na proces koji je Ole Viver (Ole Weaver) nazvao "sekuritizacijom" i koji neki teoretičari ocenjuju kao ozbiljnu pretnju savremenim međunarodnim odnosima. Pod sekuritizacijom se podrazumeva tendencija političkih subjekata da dramatizuju neko pitanje, tako da se čini da ono ima apsolutni prioritet. Sekuritizacija dovodi do toga da se borba protiv terorizma sprovodi na svim nivoima i odražava se, u velikoj meri, i na običnog građanina. Granica između sfere javnog i privatnog tako se pomera u korist javnog, čime se privatnost potiskuje u drugi plan, što indirektno podriva neka osnovna načela demokratije, koja su usmerena na zaštitu privatne sfere života. Već duže vreme prisutna je tendencija usklađivanja spoljne politike zemalja regiona jugoistočne Evrope sa političkom SAD. Države Balkana pokušavaju da prate SAD i pridruže se borbi protiv terorizma, ali to često čine na nedovoljno promišljen i produktivan način, neprilagođen realnoj proceni sopstvenih mogućnosti da konkretno doprinesu naporima SAD na globalnom planu, pri čemu prosta imitacija nije uvek najbolji način. Autor upozorava daje jedino područje na Balkanu na kome zaista postoji opasnost od terorizma Kosovo, a da s njim u vezi u svetskoj zajednici postoji relativno jednostrano viđenje stvari, zasnovano na selektivnoj svesti o terorizmu. Predstojeće rešavanje pitanja statusa Kosova i Metohije pokazaće u kojoj meri je i pretnja od terorizma tom na području „ugrađena"u projektovani proces pregovaranja o konačnom statusu.
Reference
*** (2004) Bosnia to send troops to Iraq in 2005. Defense News, 18 November
Abramowitz, M.I., Hurlburt, H. (2002) Can the EU hack the Balkans. Foreign Affairs, vol. 81, no. 5, pp. 2-7
Barber, B.R. (2003) Jihad vs. McWorld: How globalism and tribalism are reshoping the world. New York: Ballantine Books
Best, G. (2002) War and law since 1945. Oxford: Clarendon Press
Butler, D.O., Wadhams, N. (2005) Two on Oil-for-Food probe resign. Associated Press, 21 April
Carafano, J., Heyman, D. (2004) DHS 2.O: Rethinking the department of homeland security. Special report #02, 13 December Internet, www.heritage.org./Research/HomelandDefense/sr02.cfm
Chambliss, S. (2005) Intelligence reform and the safety of America: Have we succeeded. Internet, 29/03/http://www.heritage.org/Research/HomelandDefense/wm633.cfm?renderforprint=l
Chomsky, N. (2000) Rogue states: The rule of force in world affairs. London: Pluto Press
Falk, R.A. (2003) The great terror war. Gloucestershire: Arris Books
Fatić, A., Popović, M. (1999) NATO expansion and Balkan testing grounds. Peace and Security, Vienna, vol. XXXI, September pp. 36-42
Fatić, A. (2004) Šta je terorizam?. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 76, br. 9, str. 339-345
Gardiner, N. (2005) The Volcker investigation into the U. N. Oil-for-Food Scandal: Why it lacks credibility. Heritage Foundation Backgrounder, 1 February, No. 1819
Gardiner, N. (2005) Time for Paul Volcker to resign. Web Memo #729, 21 April http://www.heritage.org/Research/InternationalOrganizations/wm729.cfm
Gligorov, V. (2004) Balkan end game. European Balkan Observer, vol. 2, no. 3
Honderich, T. (2003) After the terror. Edinburgh: Edinburgh University Press
Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food Program (2005) First interim report. 3 February, Internet, http://www.iic-offp.org/documen-ts/InterimReportFeb2005.pdf
Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food Program (2005) Second interim report. 29 March, Internet, http://www.iic-offp.org/docu-ments/InterimReportMar2005.pdf
Jones, E. (2004) Debating the transatlantic relationship: Rhetoric and reality. International Affairs, vol. 80, no. 4, pp. 525-612
Kavalski, E. (2005) The Balkans after Iraq.. Iraq after the Balkans. Who's Next?. u: Perspectives on European Politics and Society, vol. 6, no. 1, pp. 103-127
Kegley, C.W.Jr., Wittkopf, E.R. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije Jugoistočne Evrope
Nano, F. (2003) A salute to the brave American spirit. Boston Globe, 9 February
Napoleoni, L. (2003) Modern Jihad: Tracing the dollars behind the terror networks. London: Pluto Press
Petrova, M.H. (2003) The end of the cold war: A battle or bridging ground between rationalist and ideational approaches in international relations. European Journal of International Relations, vol. 9, no. 1
Phillips, J. (2005) Squeeze out Syria to build a free Lebanon. Executive Memorandum #966, 28 March, www.heritage.org/Research/Middle East/em966.cfm
Popović, M. (1994) Žargon periferije - balkanska postmoderna. Podgorica: izdanje autora
Popović, M. (1997) Politički aparthejd - balkanska postmoderna 3. Podgorica: Monitor
Popović, M. (1996) Posle hladnog rata: Balkanska postmoderna 2. Bar: Barski ljetopis
Rogers, L. (1941) Making a democratic government effective in crisis. Proceedings of the Academy of Political Science, vol. 19, no. 3
Rosenzweig, P. (2005) Anti-terrorism investigations and the Fourth Amendment after September 11: Where and when can the government go to prevent terrorist attacks. Internet, 29/03/, http://www.heritage.org/Research/HomelandDefense/text052103b.cfm?renderforprint=l
Searle, J.R. (1979) Expression and meaning. Cambridge: Cambridge University Press
Shepardson, W. (1941) The United States as an arsenal of democracy. Proceedings of the Academy of Political Science, vol. 19, no. 3
USIPeace Briefing (2004) Kosovo and Serbia: Still in need of a plan. 2 June, http://www.usip.org.newsmedia/releases/2004/0602_nbkosovo.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (2004)
Terorizam i organizovani kriminal posle 11. septembra 2001. godine
Fatić Aleksandar

Gl Adv komore Vojvodine (2004)
Šta je terorizam?
Fatić Aleksandar

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Lavirinti političke globalizacije
Pečujlić Miroslav

prikaži sve [22]