Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 40, br. 1, str. 257-299
Borba protiv terorizma na nivou Evropske unije i međunarodna saradnja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: terorizam; Evropska Unija; međunarodna policijska saradnja; međunarodna saradnja pravosudnih organa
Sažetak
Terorizam danas predstavlja globalnu pretnju kako malim, tako i moćnim državama. Adekvatno krivičnopravno reagovanje država na terorizam ima suštinski značaj za efikasno suprotstavljanje ovom vidu kriminaliteta na nacionalnom i međunarodnom planu. Borba protiv terorizma na nivou EU je od primarnog značaja i zbog toga je ona i predmet ovog rada, sa posebnim akcentom na međunarodnu policijsku saradnju, međunarodnu saradnju pravosudnih organa i ulogu pojedinih međunarodnih organizacija u toj saradnji.
Reference
Derenčinović, D. (2002) Novi antiterorizam na razmeđu depolitizacije i dejuridizacije. Zbornik Pravnog fakulteta - Zagreb, br. 3-4/547
Dimitrijević, V.B. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Harzenski, S. (2003) Terrorism - a history: Stage one. Journal of Transnational Law and Policy, br. 2/141
Heymann, P.B. (1996) Two models of national attitudes towards international cooperation in law enforcement. Harvard International Law Journal, vol. 31
Hix, S. (1999) The political system of the European Union. New York-Basingstoke, itd: Palgrave
Hoffman, B. (1998) Inside terrorism. New York, itd: Columbia University Press
Kalinić, P. (2000) Definicija terorizma olovnih godina. Hrvatska revija, br. 1/37
Laquer, W. (2001) The new terorism: Fanaticism and the arms of mass destruction. London
Pyle, C.H. (2001) Extradition, politics and human rights. Philadelphia
Savet Evrope (2002) Odluka o borbi protiv terorizma od 13. juna. Official Journal of the European Communities, 475/JXA, 164/3, od 22. juna
Stojanović, Z.P. (1998) Terorizam i srodna krivična dela - teorija i praksa. Beograd
Turkalj, K. (2002) Borba protiv terorizma na razini Evropske Unije. Hrvatska pravna revija, br. 10
Vasilijević, V.A. (1972) Pokušaj određivanja terorizma kao međunarodnog zločina. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. XX, br. 1-3
Vujaklija, M. (1996/1997) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Wyngaert, C. (1996) The political offence exception to extradition. London: International criminal law and procedure
Zlatarić, B. (1978) History of international terrorism and its legal control. Quaderni, vol. II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (2004)
Pojmovno određenje nasilja, terorizam i teror
Gaćinović Radoslav Đ.

Vojno delo (2007)
Odbrana od terorizma
Ilić Radovan

Bezbednost, Beograd (2000)
Terorizam i međunarodno javno pravo
Bajagić Mladen

prikaži sve [266]