Akcije

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
Civilizacijsko-etička paradigma rešavanja ekoloških problema i socijalna pravda
nema
Ključne reči: pravda; socijalna pravda; paradigma; globalno građansko društvo
Sažetak
U razmatranju problema savremenog društva dve su nezaobilazne teme: ekološki problemi i socijalna pravda. Autor u radu čini osvrt na suštinu ekoloških problema kao civilizacijskih problema u 'sistemu društvo - priroda' i njihovo rešavanje sa stanovišta pravde, posebno socijalne pravde. U kontekstu ovakvog pristupa autor razmatra rešavanje ekoloških problema u globalnom društvu, koje pokazuje težnju, između ostalog, da se iskaže kao 'globalno građansko društvo'. U nastajanju ovakvog društva autor ukazuje na njegove protivurečnosti i potrebu njihovog rešavanja sa stanovišta civilizacijsko-etičke paradigme razvoja društva i rešavanja etičkih problema.
Reference
*** (1998) Socialnaja ëkologija. Moskva: Izdatelstvo Universiteta Družbi narodov
*** (2009) Graždanskoe obščestva, globalnyj kapitalizm i obščestvennaja enpoldelivost. Gumanitarnyj ežegodnik, Rostov na Donu, 8/ str. 144-156
Alečković-Nikolić, M. (2007) Psihologija ideja slobode i pravde i srpski nacionalni interes. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Badju, A. (2008) Demokratsko društvo nije pravedno. NIN, 21/08
Beck, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizacije nova svjetskopolitička ekonomija. Zagreb: Školska knjiga
Đorđević, R. (2005) Od intuicije do hipoteze. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za filozofiju
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Galenkova, Z.T. (2003) Obščestvo graždanskoe. u: Sociologičeskaja ënciklopedija, Moskva, tom 2. Mysl'
Gozabov, I.A. (2007) Social'naja filosofija. Moskva: Akademičeskij proekt
Kenedi, P. (1997) Priprema za dvadeset prvi vek. Beograd: Službeni list SRJ
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Republički zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Marković, D. (2007) Globalna ekonomija. Niš: Ekonomski fakultet
Marković, D.Ž. (2002) Izabrana dela - Sociologija i globalizacija. Niš: Prosveta, tom 6
Marković, D.Ž. (2010) Globalistika i kriza globalne ekonomije. Beograd
Marković, D.Ž. (2003) Globalizacija i planetarnyij gumanizm, sociologičeskij aspekt. u: Zbor. Trudov, Rossijskoe obščestvo i sociologija v XXI veke: social'nye vyzovy i alternativyi T. D. Sveruskoj sociologičeskij kongres, Moskva, str. 53-66
Marković, M. (1994) Raspodela moći u pravednom društvu. Srpska politička misao, vol. 1, br. 1-4, str. 19-30
Marks, K. (1951) Kapital. Beograd: Kultura, knjiga prva
Perović, S. (2003) Vratimo se školi prirodnog prava. u: Besede sa Kopaonika, Beograd
Reznik, M.Ju. (2003) Global'noe graždanskoe obščestvo. u: Moskva Globalistika-ëenciklopedija, CNPP 'Dialog', OAO izdatel'stvo 'Raduga'
Ronald, E.Y. (1990) The ethics of susainable development. u: Ethics of Environment and Development, London
Stanković, S. (1966) Organizacija i poredak u novim sistemima. Beograd: Dijalektika, 1
Vukmirica, V.J. (1993) Ekonomiks i državni menadžment. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Žukov, V.I. (2006) Universitetskoe obrazovanie. Moskva: Univerzitetski proekt
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.06.2011.

Povezani članci

FU: Econ&Organization (2008)
Globalna ekonomija i ljudski faktor
Marković Danilo Ž.

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Civilizacijsko-etički aspekti biosfernog gazdovanja
Marković Danilo Ž.

Ekonomski pogledi (2012)
Dostojan rad - paradigma savremene tehnološke osnove rada
Marković Danilo Ž., i dr.

prikaži sve [138]