Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
Ekohumanistička orijentacija tehničkog obrazovanja i etika inženjera
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
Ključne reči: tehnika; ekohumanizacija obrazovanja; inženjerska etika; održivi razvoj
Sažetak
Imajući u vidu stavove brojnih savremenika da živimo u društvu tehnološkog socijalnog i ekološkog rizika, autori ukazuju na pozitivne i negativne posledice tehničko-tehnološkog razvoja i u tom kontekstu na potrebu ekohumanizacije tehničkog obrazovanja. Specifičnost ekohumanističke orijentacije, upravo, je u njenoj univerzalnosti; podrazumeva odnos prema prirodi, čoveku, radu, a pre svega životu kao opštoj vrednosti. S tim u vezi moralna odgovornost inženjera je povezana sa takvim ličnim kvalitetima, kao što su sposobnost predviđanja bližih i daljih posledica svojih aktivnosti prognoze i predupređivanja rizika, samokontrole, kritički odnos prema sebi drugima itd. Dobrovoljno pridržavanje moralnih zahteva, vezanih za profesionalno delovanje inženjera, pretpostavlja razvijeno ubeđenje u neophodnost takvog postupanja, a ne zbog straha od moguće kazne i osude drugih. Izgrađivanje etike inženjera i moralne odgovornosti kao njenog stožera predodređuje potrebu kompleksnog, holističkog pristupa profesionalnom obrazovanju ovih kadrova, suprotstavljenom u praksi tradicionalnom (pragmatičnom) pristupu. Stoga, autori ovog rada, smatraju da ne bi bilo pretenciozno da se reforma tehničkog obrazovanja razmotri kao temeljno pitanje budućnosti, odnosno kao najznačajnije pitanje razvoja društva, bez predrasuda, političke pristrasnosti i zastarelih načina mišljenja.
Reference
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Drucker, P.F. (1995) Postkapitalističko društvo. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Furastje, Ž. (1973) Univerzitet pred stečajem. Beograd: Duga
Hedrih-Stevanović, K.R. (1995) Etički aspekti negovanja prirodne i stvaranja veštačke inteligencije. u: Etika inženjera, Niš: Mašinski fakultet
Lukić, R.D. (1982) Sociologija morala. Beograd: Naučna knjiga
Lynch, W.T. (1997-1998) Teaching engineering ethics in the United States. IEEE Technology and Society Magazine, vol. 16/4
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Mils, R. (1996) Znanje i moć. Beograd: Vuk Karadžić
Miltojević, V. (2005) Ekološka kultura. Niš: Fakultet zaštite na radu
Nikolić, V. (2003) Obrazovanje i zaštita životne sredine. Beograd: Zadužbina Andrejević
Nikolić, V. (2004) Zaštita životne sredine kao sadržaj i princip visokoškolskog obrazovanja. Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, vol. 2, br. 4, str. 301-309
Pejčić, M. (1995) Tehnika i etika. u: Etika inženjera, Niš: Mašinski fakultet
Pejčić, M. (1998) Tehnika i kultura. Niš: Prosveta
Sachsse, H. (1972) Technik und Verantwortung. Freiburg: Rombach
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Strani pravni život (2003)
Kultura mira - jedan pogled
Nikolić Zoran

Ekonomika (2001)
Ekološko obrazovanje i usmeravanje privrednog razvoja
Marković Danilo Ž.

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [111]