Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
Informacijsko društvo i promene u sadržaju i karakteru rada
Srpska akademija obrazovanja, Beograd
Sažetak
U razmatranjima o osnovnim karakteristikama savremenog društva, civilizacijskim promenama u njemu i njegovoj budućnosti, ono se označava kao informacijsko društvo. Istina kao koncept ono je više zadato nego dato, više se teži njegovom ostvarivanju nego što je ostvareno. Pojam informacijskog društva nastao je 60-tih godina prošlog (dvadesetog) veka kao sociološka i futurološka koncepcija postindustrijskog društva. Najopštije rečeno želelo se da se tim pojmom označi nova istorijska faza u razvoju civilizacije u kojoj se kao glavni faktori društvenog razvoja javljaju naučno-tehnički progres i razni vidovi znanja i informacija. Ovakvo pojmovno određivanje informacijskog društva dato je u kontekstu shvatanja da u razvoju civilizacije postoje četiri faze: predindustrijska (agrarna) civilizacija; industrijska civilizacija (industrijsko društvo); postindustrijska civilizacija (postindustrijsko društvo) i informacijska civilizacija (informacijsko društvo). U određivanju osnovnih obeležja informacijskog društva, koje nastaje posle postindustrijskog, pošlo se od ukazivanja na razlike između industrijskog i postindustrijskog i postindustrijskog i informacijskog društva.
Reference
*** (2003) Sociologičeskaja ënciklopedija. Moskva: Mysl', tom 2, str. 90
*** (1983) Ublažavanje šoka izazvanog tehnologijom. MOR informacije, Niš, 5, str. 8
*** (1998) Encyclopedia of occupational health and safety. Geneva: International Labor Office, 24. 18
Aljakov, A.D. (1991) Informatizacija obščestva, filosofsko-ëkonomičeskoj analiz vnedrenija informacionnyj tehnologij. Samara: Samara gosudastveni ëkonomičeska Akadema
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Cačalova, R.S. (2002) Čelovek v mire informacii. u: Čelovek i sovremennyj mir, Moskva: Infra-M, str. 349-387
Eljakov, A.D. (2003) Sovremenija informacionnaja revoljucija. Sociologičeskie issledovanija, Moskva, No 20, 234, str. 29
Eljakov, A.D. (2001) Sovremenoe informacionnoe obščestvo. Vysščee obrazovanie v Rossii, Moskva, No 4
Ivanov, D.V. (2002) Imperativ virtualizacii. Sankt Peterburg: S. Peterburski univerzitet, str. 132-198
Janickij, O.N. (2003) Sociologija ruska. Moskva: LVS, str. 4
Koković, D.D. (2000) Sociologija obrazovanja - društvo i edukacijski izazov. Novi Sad: Univerzitet
Kolin, K.K. (2002) Social'nye aspekt' informatizacii obrazovanija. u: Obrazovanie i nauka: problemy i perspektivy razvitija, Moskva, str. 39
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Marković, D.Ž. (2004) Informacijska tehnologija i civilizacijske promene. Obrazovna tehnologija, br. 4, str. 1-16
Marković, D.Ž. (2001) Sociologija bezbednog rada. Beograd, itd: Prosveta, Izabrana delo, knjiga III
Masuda, Ju. (1981) The information society as post-industrial society. Washington, DC
Mazur, I.I., Čumakov, A.M., ur. (2003) Globalistika ënciklopedija. Moskva: CNPP Dialog, str. 389
Niozemcev, V.L. (2000) Savremenoe postindustrial'noe obščestvo: Priroda, protivurečija, pespektivy. Moskva
Pokrajac, S. (2002) Tehnologija i globalizacija. Beograd: Grafolik
Rakić, L. (1994) Nauka i budućnost. Revija rada, Beograd, 269, str. 11
Sokolova, V.I. (2003) Sociologičeskie problemy informatizacii sovremennogo obščestva. Učenye zapiski (MGSU) , Moskva, No 5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

Ekonomika (2001)
Ekološko obrazovanje i usmeravanje privrednog razvoja
Marković Danilo Ž.

Ekonomika poljoprivrede (2005)
Socijalna ekologija i selo
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [76]