Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 50, br. 4-5, str. 17-24
Regionalni razvoj Balkana i suverenost Balkanskih država
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Cvijić, J. (2000) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Cvijić, J. (2000) Antropogeografski spisi. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Ilijesku, J. (2003) Integracija i globalizacija - Rumunsko viđenje. Pančevo: Libertatea
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Marković, D.Ž. (2003) Uloga sociologije regiona u usmeravanju regionalnog razvoja i demografskih tokova balkanskih zemalja. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, zbornik radova, Niš, str. 11-18
Marković, D.Ž. (2001) Sociologija i globalizacija. Niš: Prosveta, knjiga VI
Marković, D.Ž. (2003) Prilog sociološkom promišljanju evrointegracionih procesa. Zbornik društveno humanističkih nauka, Banja Luka, 3-4, str. 197-209
Marković, D.Ž. (2003) Obrazovanje - integralni faktor balkanske saradnje. u: Todorović Dragan [ur.] Kultura u procesima razvoja, regionalizacije i evrointegracije Balkana, zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju, str. 281-295
Obrenović, Z.G. (2002) Nacionalna država i izazovi globalizacije. Filozofija i društvo, br. 19-20, str. 77-101
Pečujlić, M. (1997) O prirodi postsocijalističkih društava. u: Vidojević Z., Tomanović V., Janićijević M. [ur.] Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive, naučni skup, Beograd, 12-13. decembar, 1996, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, str. 45
Pečujlić, M. (2002) Trka između demokratske i autoritarne globalizacije. u: Postkomunizam i demokratske promene, zbornik radova, Beograd: Jugoslovensko udruženje za političke nauke, str. 81
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Popov, Č. (1999) Novi svetski poredak - prethodnica istorijske epohe. Smisao, Beograd, br. 7, str. 58-65
Ranković, M. (2000) Nova paradigma moći - Balkanska i jugoslovenska iskušenja. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 29-40
Srdić, M., ur. (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, str. 1046-1049
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Teme (2013)
Protivurečnosti patriotskog vaspitanja u globalizirajućem društvu
Dimitrijević Srboljub D.

Megatrend revija (2005)
Globalizacija i fragmentacija - vladajuće dinamike globalnog društva
Milašinović Srđan, i dr.

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [128]