Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2012, br. 33, str. 233-249
Uporedna analiza obrazovanja ženskog stanovništva u selima vlaške regije Homolje i metohijske župe Gora
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresazivorad.milenovic@pr.ac.rs
Ključne reči: obrazovanje; barijere participacije u obrazovanju; emancipacija žena; građanski život; Homolje; Gora; Vlahinja; Goranka
Sažetak
U radu je data uporedna analiza obrazovanja ženskog stanovništva u selima vlaške regije Homolje i metohijske župe Gora. U navedenim regijama su i dalje dominantno uticajni sredina, tradicija i običaji, a kod Vlahinja i verovanje, na sve sfere društvenog života, rada i obrazovanja. Zato se žensko stanovništvo u ovim regijama u prošlosti, a i danas, malo obrazovalo, a njihovo formalno obrazovanje, uglavnom se završavalo sa osnovnom školom. U današnje vreme, jedan broj ženske dece završava i srednju školu, dok je zanemarljiv broj žena obe regije, koje su školovanje nastavile na visokim školama i fakultetima. Polazeći od ovih činjenica, zanimljivo je bilo da se uporednom analizom (na osnovu rezultata istraživanja dobijenih odvojenim istraživanjima sprovedenim u februaru i martu 2009. godine u selima vlaške regije Homolje i u julu 2009. godine u selima metohijske župe Gora), identifikuju procene i mišljenja Vlahinja i Goranki o razlozima njihove nedovoljne participacije i mogućem doprinosu obrazovanja njihovoj boljoj emancipaciji. Rezultati ovog teorijsko-empirijskog istraživanja sprovednog na odabranom uzorku od 136 žena, potvrdili su hipotezu da postoji značajna razlika u procenama i mišljenjima Vlahinja i Goranki o razlozima njihove nedovoljne participacije i mogućem doprinosu obrazovanja njihovoj boljoj emancipaciji.
Reference
*** Statistički godišnjak za 1991. godinu. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: 'Filip Višnjić'
Brookfield, S.D. (1987) Developing critical thinkers - challenging adults to explore alternative ways of thinking and acting. San Francisco: Josssey-Bass publishers
CEDAW (1979) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York: UN, No. 34/180
Delors, J., ur. (1988) Učenje - blago u nama. Zagreb: Educa
Durlić, P. (2010) Sveti ukus vlaškog hleba - slikovnica sa rečnikom u 40 slika. Beograd: Balkan Kult
Galbrejt, D.K. (1997) Dobro društvo - humani redosled. Beograd: Grmeč
Jojić-Pavlovski, J. (2009) Vlaška magija. Novi Sad: Prometej
Marković, D.Ž. (2004) Civilizacijske promene i obrazovanje. Leposavić Prizren: Učiteljski fakultet
Mcgivney, V. (1990) Educations for other people: Access to education for non-participant adults: a research. Leicester: NIACE
Milenović, Ž. (2012) Obrazovanje u funkciji bolje emancipacije ženske omladine srpske nacionalnosti u Sirinićkoj župi. u: Vantić-Tanjić M. [ur.] Tematski zbornik Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, sa Treće međunarodne naučno-stručne konferencije održane na Zlatiboru, 23-24. 06. 2012. godine, Udruženje za podršku i kreativni razvoj dj, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, str. 305-318
Milenović, Ž. (2011) Obrazovanje u funkciji unapređenja kvaliteta života stanovništva vlaške regije Homolje. u: Vantić-Tanjić M. [ur.] Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, Međunarodna naučna konferencija (II), Tuzla, 11-12. 06. 2011. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski, Tuzla, str. 257-270
Milenović, Ž., Destani, N. (2010) Osnovno i srednje obrazovanje u metohijskoj župi Gora poslije 1999. godine. u: M., Vantić Tanjić [ur.] Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, međunarodna naučno-stručna konferencija (I), Tuzla, 25-26. 11. 2010. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih u Tuzli, Edukacijsko-rehabilita, Tuzla, str. 433-438
Milenović, Ž. (2010) Obrazovanje goranske etničke zajednice na Kosovu i Metohiji od 1918. godine do danas. Baština, br. 28, str. 223-230
Petovar, K. (1995) Osobenosti socijalnog prostora Gore i Sredske. u: Šarplaninske župe Gora, Opolje i Sredska, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, knjiga 40/II, 427-451
Savićević, D.M. (2000) Put ka društvu učenja. Beograd: 'Djuro Salaj'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2013)
Obrazovanje u selima Zaplanjske opštine Gadžin Han
Milenović Živorad

Zb Filoz fak Priština (2002)
Formalno, neformalno i informalno učenje i obrazovanje
Kulić Radivoje

Andragoške studije (2002)
Formalno, neformalno i informalno učenje i obrazovanje
Kulić Radivoje

prikaži sve [59]