Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 12, br. 1-2, str. 27-33
Fenotipska varijacija parametara klasa pšenice na meliorisanom solonjecu
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Poljoprivrednim zemljištima niže produktivnosti, kao stoje solonjec, može se uz melioracione mere podići upotrebna vrednost i prostiti površina pod odgovarajućim poljoprivrednim biljnim vrstama. U radu su dati rezultati mase zrna po klasu i ukupne biomase klasa pšenice gajene na solonjecu. Praćena je varijacija ovih osobina za šest sorti hlebne pšenice, kao i interakcijagenotipa i agroekoloških uslova u tri vegetaciona perioda. Obzirom da su upoređeni rezultati na kontroli, solonjec bez primene meliorativnih mera i dva nivoa popravke (251 i 50t fosforgipsa/ha), posmatrani su efekti meliorativnih mera na ove dve komponente prinosa.
Reference
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih merana adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Hadžić, V., Kapor, Z. (2005) Multivarijaciona analiza sorti pšenice gajenih na halomorfnom zemljištu. Selekcija i semenarstvo, vol. 11, br. 1-4, str. 93-99
Petrović, S., Dimitrijević, M., Kraljević-Balalić, M., Crnobarac, J., Lalić, B., Arsenić, I. (2005) Uticaj genotipa i spoljne sredine na komponente prinosa novosadskih sorti pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 199-206
Zobel, R.W., Wright, M.J., Gauch, H.G. (1988) Statistical analysis of yield trial. Agronomy Journal, 80, 388-393
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka