Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 29, br. 1, str. 100-112
Genetička varijabilnost sorti pšenice na solonjecu u uslovima popravke zemljišta
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U radu su dati rezultati ogleda sorti pšenice na solonjecu. U dve godine je praćena genetička varijabilnost i interakcija genotip/spoljna sredina na kontroli i u dva nivoa popravke zemljišta fosfogipsom. Uočena je različita reakcija sorti pšenice na nivo popravke i u odnosu na sam tretman i zavisno od godine, tj. uslova spoljne sredine. U pogledu visine biljke najmanju interakciju genotip/spoljna sredina, odnosno najveću stabilnost u datim uslovima je ispoljila sorta Anastasija. Veća varijabilnost je zabeležena za svojstvo mase zrna po klasu. Imajući u vidu izrazito kvantitativnu prirodu ovog svojstva i fenotipska varijacija genotipova je bila izraženija. Ovo je potvrdila i AMMI analiza podataka, gde je kao izvor varijacije interakcije genotip/spoljna sredina izdvojena jedna PCA, a za masu zrna po klasu izvori varijacije navedene interakcije su bill raspoređeni na dva PCA.
Reference
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Beljanski, N. (2003) Varijabilnost genotipova pšenice na različitim tipovima zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Diplomski rad
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Hadžić, V., Nešić, L.M. (2003) Varijabilnost komponenata prinosa pšenice na degradiranom zemljištu. u: Simpozijum za oplemenjivanje organizama (2), 01-04. oktobar, Vrnjačka Banja, Beograd, Zbornik abstrakata, 12
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Hadžić, V., Nešić, L.M. (2004) Varijabilnost komponenata prinosa strnih žita na solonjecu i černozemu. u: Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 'Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane'. Teslić, 15-18. mart, Republika Srpska, Zbornik izvoda
Kraljević-Balalić, M., Schill, B. (1998) Main additive effects and multiplicative interaction analysis in wheat. u: Balkan Symposiun of field crops (2nd), Novi Sad, 16-20.June 1998, 1, 61-65
Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva (1997) Zemljišna politika, politika iskorišćavanja voda i ekologija. Beograd, Separat 1
Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva (1997) Osnove za izradu dugoročne strategije razvoja biljne proizvodnje. Beograd, Separat 2
Petrović, S., Dimitrijević, M., Kraljević-Balalić, M., Crnobarac, J., Lalić, B., Arsenić, I. (2005) Uticaj genotipa i spoljne sredine na komponente prinosa novosadskih sorti pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 199-206
Zobel, R.W., Wright, M.J., Gauch, H.G. (1988) Statistical analysis of yield trial. Agronomy Journal, 80, 388-393
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka