Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 1, str. 31-63
Oplemenjivanje suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: suncokret; hibridi; oplemenjivanje
Sažetak
Osnivanjem Odeljenja za industrijsko bilje 1962. godine u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo započet je rad na oplemenjivanju suncokreta. U Odeljenju za uljane kulture stvoreni su među prvima u svetu (Francuska i Rumunija) produktivni hibridi na bazi cms-a. Osnovni pravac u oplemenjivačkom programu je stvaranje uljanih hibrida sa visokim prinosom semena i ulja, otpornih prema dominantnim bolestima i suši. Pored toga stvaraju se hibridi za posebne namene: sa različitim kvalitetom ulja, konzumni, za ishranu živine i ptica, tolerantni prema određenim grupama herbicida (imidazolinonima i tribenuron metil) i dekorativni. Tokom proteklih 40. godina intenzivnog rada na oplemenjivanju suncokreta stvoreno je 178 NS-hibrida od kojih su 48 priznati u Srbiji, a 130 je priznato u inostranstvu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima razvijenu saradnju na programima stvaranja zajedničkih hibrida sa više od 30 stranih partnera, što omogućava korišćenje genetske varijabilnosti na međunarodnom nivou i stvaranje zajeničkih hibrida. Stvoreno je 125 zajedničkih hibrida koji su priznati u evropskim i vanevropskim zemljama koji imaju važnu ulogu u proizvodnji suncokreta u svetu (Francuska, Rusija, Ukrajina, Kina...). Vodeći hibridi suncokreta u masovnoj proizvodnji u Srbiji su NS-H-111, Bačvanin, Banaćanin i Velja. Njihovo mesto polako zauzimaju novi hibridi suncokreta Sremac, Šumadinac, Baća, Kazanova, a uskoro i Duško, Branko, Oliva i Novosađanin.
Reference
Aćimović, M., Štraser, N. (1981) Phomopsis sp.: A new parasite in sunflower. Helia, 4, str. 43-58
Al-Khatib, K., Baumgartner, J.R., Currie, R.S. (1999) Survey of common sunflower (Helianthus annuus) resistance to ALS inhibiting herbicides in northeast Kansas. u: Proceedings of 21th sunflower research workshop, Bismark: National Sunflower Assocication, 210-215
Atlagić, J., Terzić, S., Škorić, D., Marinković, R., Vasiljević, Lj., Panković-Saftić, D. (2006) The wild sunflowers collection in Novi Sad. Helia, vol. 29, br. 44, str. 55-64
Atlagić, J. (2004) Roles of interspecific hybridization and cytogenetic studies in sunflower breeding. Helia, vol. 27, br. 41, str. 1-24
Atlagić, J., Panković, D., Pekanović, A. (2003) Povratna ukrštanja uinterspecies hibridizaciji suncokreta. Genetika, vol. 35, br. 3, str. 187-197
Atlagić, J. (1989) Citogenetika suncokreta. u: Suncokret, Beograd: Nolit, monografija
Atlagić, J. (1990) Pollen fertility in some Helianthus L. species and their Fl hybrids with the cultivated sunflower. Helia, 13, str. 47-54
Atlagić, J., Dozet, B., Škorić, D. (1993) Meiosis and pollen viability in Helianthus tuberosus L. and its hybrids with cultivated sunflower. Plant Breeding, 111, str. 318-324
Atlagić, J., Dozet, B., Škorić, D. (1995) Meiosis and pollen grain viability in Helianthus mollis, Helianthus salicifolius, Helianthus maximiliani and their F1 hybrids with cultivated sunflower. Euphytica, 81, 259-263
Atlagić, J. (1996) Cytogenetic studies in hexaploid Helianthus species and their F-1 hybrids with cultivated sunflower, H-annuus. Plant breeding, 115(4): 257-260
Atlagić, J., Marinković, R. (1998) Cytogenetic study of potential sources of cytoplasmic male sterility in sunflower. u: Balkan Symposium on Field Crops (2nd). 16- 20 June, Novi Sad, Yugoslavia, vol. 1, str. 365-368
Atlagić, J., Škorić, D. (1999) Cytogenetic study of Helianihus laevigatus and its F1 and BC1F1 hybrids with the cultivated sunflower, H. annuus. Plant Breeding, 118, 555-559
Balalić, I., Miklič, V., Jocić, S., Hladni, N., Marinković, R., Gvozdenović, S. (2008) Rezultati mikroogleda NS hibrida suncokreta i preporuka sortimenta za 2008. godinu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 111-124
Bruniard, J.M., Miller, J.F. (2001) Inheritance of imidazolinone-herbicide resistance in sunflower. Helia, vol. 24, br. 35, str. 11-16
Demurin, Ya., Škorić, D., Popov, P., Efimenko, S., Bochkovoy, A. (1994) Tocopherol genetics in sunflower breeding for oil quality. u: EUCARPIA Symposium on Breedind of Oil and Protein Crops. Albena, Bulgaria. 22-24. 09, str. 193-197
Demurin, Y., Škorić, D., Karlović, D. (1996) Genetic variability of tocopherol composition in sunflower seeds as a basis of breeding for improved oil quality. Plant Breeding, 115, str. 33-36
Demurin, Y. (1993) Genetic variability of tocopherol composition in sunflower seeds. Helia, 16(18), str. 59-62
Dozet, B., Vasić, D. (1995) In vitro techniques for selection of sunflower for resistance to Diaporthe (Phomopsts) helianthi Munt. -Cvet. et al. Helia, 18, 22, 37-44
Dozet, B., Atlagić, J., Vasić, D. (1996) Transfering stem canker resistance from Helianthus tuberosus L. into inbred line of sunflower by embryo rescue technique. Helia, 19, 25, 87-94
Dušanić, N., Miklič, V., Joksimović, J., Atlagić, J. (2004) Path coefficient analysis of some yield components of sunflower. u: Inter. Sunf. Conf. (16th), Fargo, North Dakota, USA, II, str. 531-537
Fick, G.N., Miller, J.F. (1997) Sunflower breeding. u: Schneiter Albert A. [ur.] Sunflower Technology and Production, Madison, WI: American Society of Agronomy / ASA
Gvozdenović, S. (2006) Ocena genetičke udaljenosti i kombinacionih sposobnosti inbred linija suncokreta (Heliantus annuus L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Gvozdenović, S., Saftić-Panković, D., Jocić, S., Škorić, D. (2007) Relationship between genetic distance and heterosis based on quantitative traits and SSR markers. u štampi
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2001) Međuzavisnost prinosa i komponenti prinosa kod suncokreta. u: Zbornik radova sa 1 Međunarodnog Simpozijuma Hrana u 21. veku, Subotica, Srbija i Crna gora, str. 162-167
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M., Ivanović, M., Sakač, Z., Jovanović, D. (2004) Correlation of yield components and seed yield per plant in sunflower (Helianthus annuus L.). u: Inter. Sunf. Conf. (16th), Fargo, North Dakota, USA, II, str. 491-496
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2003) Način delovanja gena za ukupan broj listova i visinu biljke i njihova međuzavisnost sa prinosom suncokreta. Agroznanje, Banja Luka, IV, 4, 97-110
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M., Balalić, I. (2006) Combining ability for morpho-physiological yield components in sunflower. u: Proc. 41st Croatian, 1st Inter. Simposium Agric., 187-188
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2006) Linija x tester analiza morfoloških svojstava i njihova međuzavisnost sa prinosom i sadržajem ulja suncokreta (Helianthus annuus L.). u: 3. Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije. I. Naučno-istraživački Simpozijum iz selekcije i semenarstva, Zlatibor, zbornik apstrakta, 4, 19
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2003) Genetska varijansa komponenti prinosa suncokreta - Heliantus annuus L. Genetika, vol. 35, br. 1, str. 1-9
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M., Sakač, Z., Jovanović, D. (2006) Combining ability for oil content and its correlations with other yield components in sunflower (helianthus annuus l). Helia, vol. 29, br. 44, str. 101-110
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2006) Efekat heterozisa za agronomski važna svojstva suncokreta. u: 47. Savetovanje industrije ulja, Herceg Novi, Zbornik radova, 41-49
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M., Jocić, S. (2004) Line x tester analysis for plant height and head diameter in sunflower (Helianthus annuus L). u: Inter. Sunf. Conf (16th), Fargo, North Dakota, USA, II, 497-502
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2004) Način nasleđivanja visine biljke i prečnika glave kod suncokreta (Helianthus annuus L.). Selekcija i semenarstvo, vol. 10, br. 1-4, str. 43-50
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2005) Efekat gena za visinu biljke suncokreta (Helianthus annuus L.). Agroznanje, Banja Luka, VI, 2, 73-81
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2005) Efekat heterozisa za prinos semena i komponente prinosa suncokreta. Genetika, vol. 37, br. 3, str. 253-260
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2002) Kombinirajuće sposobnosti inbred linija i način nasleđivanja prinosa semena kod suncokreta (Helianthus annuus L). Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 37, str. 27-33
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2002) Komponente fenotipske varijabilnosti za prinos zrna po biljci suncokreta. u: Savetovanja industrije ulja (43), Budva, str. 31-36
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2003) Komponente fenotipske varijabilnosti za prečnik glave suncokreta (Helianthus annuus L). u: Zbornik apstrakata drugog simpozijuma za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, Srbija i Crna gora, 20
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2002) Efekat gena za visinu biljke suncokreta (Helianthus annuus L). u: Naučno stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Valorizacija resursa za proizvodnju hrane u Republici Srpskoj, Teslić, Republika Srpska, 45
Hladni, N. (1999) Nasleđivanje arhitekture biljke suncokreta (Heliatus annuus L) u F1 i F2, generaciji suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2000) Kombinirajuće sposobnosti za komponente prinosa suncokreta. u: JUSEM (III), Zlatibor, 34
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2000) Komponente varijanse morfoloških svojstava suncokreta (Helianthus annuus L). u: Savetovanje industrije ulja (41), Miločer, 39-43
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M. (2001) Efekat gena za visinu biljke suncokreta (Helianthus annuus L). u: Naučno stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Poljoprivreda Republike Srpske u Novom Milenijumu, Teslić, Republika Srpska, 83
Jocić, S., Škorić, D., Lečić, N., Molnar, I. (2000) Development of inbred lines of sunflower with various oil qualities. u: Proc. 15th Inter. Sunf. Conf., Toulouse, France, A43-A48
Jocić, S., Škorić, D. (1996) The components of genetic variability for bract length, width and number in sunflower (Helianthus annuus L). u: Proc. 14th Inter. Sunf. Conf., Beijing/Shenyang, China, I, 168-174
Jocić, S. (1997) Nasleđivanje krupnoće i boje semena u F1 i F2 generaciji nekih inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Jocić, S., Škorić, D. (1997) Nasleđivanje boje semena suncokreta. u: Drugi naučno-stručni Simpozijum iz selekcije i semenarstva, Aranđelovac, abstrakt, 42
Jocić, S., Škorić, D. (1997) Nasleđivanje dužine semena suncokreta (Helianthus annuus L). u: I. simpozijum populacione i evolucione genetike, Tara, abstrakt, 40
Jocić, S., Škorić, D. (1998) Components of genetic variability for seed size in sunflower. u: Proc. 2nd Balkan Symposium on Field Crops, V1, Genetics & Breeding, Novi Sad, 383-387
Jocić, S., Škorić, D., Lečić, N. (1999) Inbred linije suncokreta različitog kvaliteta ulja. u: Zbornik radova sa 40. Savetovanja industrije ulja, Palić, 40, 255-261
Jocić, S., Škorić, D. (2004) Inheritance of some yield components in sunflower. u: Proc. 16th Inter. Sunf. Conf., Fargo, North Dakota, II, 503-510
Jocić, S. (2003) Nasleđivanje komponenti prinosa kod suncokreta (Helianlhus anmtus L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Jocić, S., Malidža, G., Škorić, D. (2004) Suncokret tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 65, br. 1, str. 81-89
Jocić, S. (2000) Stepen oplodnje kod hibrida suncokreta u 1999. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 81-90
Jocić, S., Lačok, N., Miklič, V., Škorić, D., Griveau, Y. (2004) Testing two isolates of diaporthe/phomopsis helianthi in a population of sunflower recombinant inbred lines. Helia, vol. 27, br. 41, str. 129-136
Jocić, S., Škorić, D., Lečić, N., Sakač, Z. (2006) Mogućnost stvaranja hibrida suncokreta sa različitim kvalitetom ulja. u: Zbornik radova sa 47. Savetovanje, Proizvodnja i prerada uljarica, Herceg Novi, 9-19
Jocić, S., Škorić, D., Molnar, I. (2000) Inheritance of seed size in sunflower. u: Proc. 15th Inter. Sunf. Conf., Toulouse, France, E134-E139
Jocić, S., Škorić, D., Molnar, I. (2000) Kombinacione sposobnosti za širinu, dužinu i broj brakteja suncokreta. u: Zbornik izvoda, III JUSEM, Zlatibor, Abstrakt, 35
Jocić, S., Škorić, D., Malidža, G. (2001) Oplemenjivanje suncokreta na otpornost prema herbicidima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 223-233
Joksimović, J., Marinković, R., Mihaljčević, M. (1994) Kombinacione sposobnosti za komponente prinosa F1 hibrida suncokreta (Helianthus annuus L.). u: I Kongres genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, Zbornik apstrakata, str. 132-133
Joksimović, J., Atlagić, J., Škorić, D., Miklič, V. (1997) Oplodnja i prinos semena kod nekih inbred linija suncokreta u uslovima prostorne izolacije. Selekcija i semenarstvo, 4, 1-2, 147-154
Joksimović, J., Atlagić, J., Škorić, D. (1999) Path coefficient analysis of some oil yield components in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, (22) 31 str. 35-42
Joksimović, J., Atlagić, J., Škorić, D. (2000) Efekat gena i kombinacione sposobnosti za prečnik glave kod nekih inbred linija suncokreta. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 1-2, str. 45-49
Joksimović, J., Mihaljčević, M., Škorić, D., Atlagić, J. (2000) Gene effect and combining ability for plant stature and harvest index in sunflower. u: Int. Sunflower Conference, (15), proceedings, 12-15 June, Toulouse, France, Paris: Int. Sunflower Association, E:47-52
Joksimović, J., Atlagić, J., Škorić, D., Dušanić, N. (2001) Međuzavisnost komponenti prinosa i žetvenog indeksa kod suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 243-249
Joksimović, J., Atlagić, J., Jovanović, D., i dr. (2004) Path coefficient analysis of some head and seed characteristics in sunflower. u: Proc. 16th Int. Sunf. Conf., Fargo, North Dakota, USA, 2: 525-530
Joksimović, J. (1992) Ocena kombinirajućih sposobnosti kod nekih inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Joksimović, J., Marinković, R., Mihaljčević, M. (1993) Uticaj lisne, površine na prinos semena i ulja kod F1 hibrida suncokreta, Helianthus annuus L. u: Simpozijum jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka (X), Zemun Polje, Izvodi saopštenja, 22, str. 17-18
Jovanović, D., Škorić, D. (2006) Novi hibridi suncokreta. u: Proc. 41st Croatian, 1st Inter. Simposium Agric., 193-194
Kinman, M.L. (1970) New developments in the USDA and state experiment station sunflower breeding programs. u: Int. Sunflower Conference (4th), Memphis, TN. 23-25 June, Paris: Int. Sunflower Association, str. 181-183
Leclercq, P. (1969) Une sterilite male cytoplasmique chez le tournesol. Annales de l'Amelioration de Plantes, sv. 19, str. 99-106
Malencic, D., Vasic, D., Popovic, M., Devic, D. (2004) Antioxidant systems in sunflower as affected by oxalic acid. Biologia Plantarum, vol. 48, br. 2, str. 243-247
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D. (2003) Weed and broomrape (Orobanche cernua) control in Clearfield sunflower. u: European Weed Research Society (EWRS) 7th Mediterranean Symposium, Cukurova University, Adana, Turkey, 6-9 May, str. 51-52
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D., Orbović, B. (2006) Suzbijanje korova u suncokretu tolerantnom prema tribenuron-metilu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 323-332
Marinković, R., Škorić, D. (1986) Procenat oplodnje i autofertilnosti kod nekih inbred linija suncokreta i njihovih F1 hibrida. u: Savetovanje o unapređenju uljarstva Jugoslavije, Zbornik radova, str. 27-37
Marinković, R., Joksimović, J., Dozet, B. (1994) Dialel analysis of stem diameter and leaf petiole length in sunflower (Helianthus annuus L). J. Sci. Agric. Res, 55, 197, 3-9
Marinković, R., Škorić, D., Nenadić, N., Jovanović, D., Miklič, V., Joksimovic, J., Stanojević, D., Nedeljković, S. (1994) Uticaj položaja semena u glavi na prinos i neke komponente prinosa semena kod suncokreta -H. annuuus L.-. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 22, str. 379-389
Marinković, R., Atlagić, J. (2007) Analysis of wild Helianthus annuus and Heliathus petiolaris populations for presence of Rf genes for PET-1 cytoplasm. Indian J. Genet. Plant Breeding, 67, 2, 115-117
Marinković, R., Vasić, D., Joksimović, J., Jovanović, D., Atlagić, J. (2004) Gene actions for seed yield in sunflower (Helianthus annuus L). u: 16th Inter. Sunf. Conf., Fargo, North Dakota, USA, Proc, II, 511-515
Marinković, R., Škorić, D. (1984-1985) Nasleđivanje mase 1000 semena i hektolitarske mase kod suncokreta u F1 generaciji i komponente genetske varijabilnosti / Inheritance of 1000-seed i hectoliter mass in F1 sunflowers and components of genetikc variability. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 14-15, 62-71
Marinković, R. (2005) Primena analize linija X tester u oceni kombinacionih sposobnosti. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 87-101
Marinković, R., Škorić, D., Dozet, B., Jovanović, D. (2000) Line x tester analysis of the combining ability in sunflowers, Helianthus annuus L. u: Int. Sunflower Conference, (15), proceedings, 12-15 June, Toulouse, France, Tome II, E-30-35
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D.M. (2003) Oplemenjivanje suncokreta. Novi Sad: Školska knjiga
Marinković, R., Škorić, D. (1990) Nasleđivanje prečnika glave i broja cvetova po glavi u ukrštanjima raznih inbred linija suncokreta - Helianthus annuus L. Uljarstvo, sv. 27, br. 1-2, str. 22-27
Marinković, R. (1992) Path-coefficient analysis of some yield components of sunflower (H. annuus L.) I. Euphytica, 60, 3, 201-205
Marinković, R. (1993) Combining ability of some inbred sunflower (Helianthus annuus L) lines. Indian Journal of Genetics, 53, (3) 299-304
Marinković, R. (1980) Nasleđivanje veličine lisne površine suncokreta u F1 generaciji i komponente varijabilnosti. Arhiv za poljoprivredne nauke, 41, 385-392
Marinković, R. (1981) Nasleđivanje veličine lisne površine, broja listova i visine biljaka u dialelnim ukrštanjima inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Marinković, R. (1982) Inheritance of plant height and leaf number in diallel crossing of sunflower inbreds. u: Int. Sunflower Conference (10th), Surfers Paradise, Australia, Paris: Int. Sunflower Association, 232-233
Marinković, R. (1984) Način nasleđivanja prinosa semena i nekih komponenti prinosa u ukrštanjima raznih inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Maširević, S.N., Secor, G.A., Gulya, T.J. (1988) Use of cell culture to secreen sunflower germplasm for resistance to Phomopsis brown-gray stem spot. Plant Cell Rep, 7, 528-530
Mihaljčević, M., Petrov, M., Muntanola-Cvetković, M. (1980) Phomopsis sp. - novi parazit suncokreta u Jugoslaviji. Savremena poljoprivreda, 11/12, str. 531-539
Mihaljčević, M., Muntanola-Cvetković, M., Petrov, M. (1982) Further studies on the sunflower disease caused by Diaporthe (Phomopsis) helianthi and possibilities of breeding for resistance. u: Int. Sunflower Conference (10th), Surfers Paradise, Australia, Paris: Int. Sunflower Association, pp 157-159
Mihaljčević, M. (1994) Broomrape (Orobanche cumana Wallr) on sunflower in Vojvodina. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 59-71
Miklič, V. (1996) Uticaj različitih genotipova i pojedinih klimatskih činilaca na posetu pčela i drugih polinatora i oplodnju suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Miklič, V. (2001) Uticaj momenta desikacije na semenski kvalitet i prinos suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Miklič, V., Dušanić, N., Atlagić, J., Sakač, Z., Joksimović, J., Crnobarac, J., Mihailović, D.T., Vasić, D.M. (2002) Uticaj genotipa, đubrenja i mikroklimata na posetu polinatora i prinos suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 179-188
Miklič, V., Sakač, Z., Dušanić, N., Atlagić, J., Joksimović, J., Vasić, D. (2004) Effects of genotype, growing conditions, and several parameters of sunflower attractiveness for bee visitation. u: International Sunflower Conference (16th), August 29 - September 2, 2004, Fargo, North Dakota, USA, 2, 871-876
Miklič, V., Dušanić, N., Škorić, D. (2006) Nektarnost kod suncokreta kao primarni faktor atraktivnosti prema pčelama. u: Naučno savetovanje sa međunarodnim učešćem (XIV): Zaštita i proizvodnja domaće pčele i meda, Zemun - Zbornik plenarnih i naučnih radova, str. 97-102
Miklič, V., Škorić, D., Balalić, I., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Joksimović, J., Gvozdenović, S. (2007) Rezultati ispitivanja NS hibrida suncokreta u ogledima i preporuka za setvu u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 115-128
Miladinović, D., Jocić, S., Miladinović, F., i dr. (2006) Testiranje na otpornost prema Sclerotinia visokooleinskih genotipova suncokreta. u: Industrija ulja, 47,savetovanja,Zbornik radova, Herceg Novi, 25-30
Miller, J.F. (1992) Update on inheritance of sunflower characteristics. u: Inter. Sunf. Conf. (14th), Pisa Italy, vol. II: 905-945
Miljanović, T., Boža, P.P., Atlagić, J., Škorić, D. (2000) Morfološka varijabilnost populacija H. giganteus L. i H. maximiliani Sch. Helia, vol. 23, br. 32, str. 45-52
Muntanola-Cvetković, M., Mihaljčević, M., Petrov, M. (1981) On the identity of the causative agent of a serious Phomopsis-Diaporthe disease in sunflower plants. Nova Hedwigia, 34, str. 417-435
Nikolić-Vig, V. (1961) Sperimentazione con razze digirasole nella Vojvodina. Sementi Elette, Anno VII, 2, 26-31
Nikolić-Vig, V., Vrebalov, T. (1965) La culture du tournesol en Yugoslavie. Revue Franceise des Crops Gras, 10, 577-584
Panković, D., Mihaljčević, M., Škorić, D. (1997) Determination of genetic distance between different sunflower lines with RAPD markers. u: Simpozijum molekularne genetike (I) i I Simpozijum mutageneze i genotoksikologije, Zlatibor, C11
Panković, D., Sakač, Z.O., Kevrešan, S.E., Plesničar, M. (1999) Acclimation to long term water deficit in the leaves of two sunflower hybrids: Photosynthesis, electron transport and carbon metabolism. Journal of Experimental Botany, 50, 127-138
Panković, D., Sakač, Z.O., Plesničar, M.I., Škorić, D.M. (2000) Identification of RAPD markers linked to drought tolerance by bulked segregant analysis. u: Proceedings of the 15th International Conference, Touluose, 12-15 June, 38-44
Panković, D., Vasić, D., Škorić, D. (2000) Korišćenje molekularnih markera, fuzije protoplasta i genetskih transformacija u oplemenjivanju suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 65-80
Panković, D., Jocić, S., Lačok, N., Sakač, Z., Škorić, D. (2004) The use of PCR-based markers in the evaluation of resistance to downy mildew in ns-breeding material. Helia, vol. 27, br. 40, str. 149-158
Panković, D., Sakač, Z., Jocić, S., Škorić, D. (2004) Molekularni markeri u oplemenjivanju suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 301-311
Panković, D., Radovanović, N., Jocić, S., Satović, Z., Škorić, D. (2007) Development of co-dominant amplified polymorphic sequence markers for resistance of sunflower to downy mildew race 730. Plant Breeding, 126(4): 440
Plesničar, M., Sakač, Z., Panković, D., Ćupina, T., Škorić, D. (1993) Efficiency of carbon assimilation and water utilization in several NS sunflower lines and hybrids. Helia, 16, 21-30
Saftić-Panković, D., Jocić, S., Radovanović, N., Malidža, G., Škorić, D. (2005) MAS for downy mildew resistance in IMI-tolerant sunflower. u: 41. Proceedings of the 41st Croatian and 1st International Symposium on Agriculture, 13th-17th February 2006, Opatija, Croatia, str. 219-220
Saftić-Panković, D., Atlagić, J., Miljanović, T.G., Radovanović, N. (2005) Morfološka i molekularna varijabilnost vrsta Helianthus giganteus L. i Helianthus maximiliani Sch. Genetika, vol. 37, br. 2, str. 121-130
Seiler, G.J. (1992) Utilization of wild sunflower species for the improvement of cultivated sunflower. Field Crops Research, 30, str. 195-230
Škorić, D., Marinković, R., Atlagić, J. (1988) Determination of restorer genes for sources of citoplasmic male sterility in wild sunflower species. u: Proc. 12th. Inter. Sunf. Conf., Novi Sad, 282-287
Škorić, D., Vrebalov, T., Ćupina, T., Turkulov, J., Marinković, R., Maširević, S., Atlagić, J., Tadić, L., Sekulić, R., Stanojević, D., Kovačević, M., Jančić, V., Sakač, Z. (1989) Suncokret. Beograd: Nolit
Škorić, D., Rajčan, I. (1992) Breeding for Sclerotinia resistance in sunflower. u: Int. Sunflower Conference, (13), proceedings, 7-11 September, Pisa, Italy, Paris: Int. Sunflower Association, str. 1257-1262
Škorić, D., Dozet, B. (1992) Use of wild Helianthus species in sunflower breeding for resistance to disease. u: EUCARPIA congress (13th), Angeres, France, 735-737
Škorić, D. (1992) Achievements and future directions of sunflower breeding. Field Crops Research, 30(3-4), str. 231-270
Škorić, D., Mihaljčević, M., Jocić, S., Marinković, R., Dozet, B., Atlagić, J., Hladni, N. (1996) Najnovija dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. u: Savetovanje o proizvodnji i preradi uljarica (37), Budva, str. 18-25
Škorić, D. (1975) Mogućnost korišćenja heterozisa na bazi muške sterilnosti kod suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Škorić, D., Jocić, S., Molnar, I. (2000) General (GCA) and specific (SCA) combining abilities in sunflower. u: Proc. l5th Internat. Sunflow. Confer., 12. -15. June, Toulouse, E23-E27
Škorić, D., Marinković, R., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N. (2002) Dostignuća i dalji pravci u oplemenjivanju suncokreta i izbor hibrida za setvu u 2002. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 147-160
Škorić, D., Jocić, S., Marinković, R., Jovanović, D., Hladni, N. (2003) Ocena proizvodnih osobina NS-hibrida suncokreta na osnovu mikro ogleda. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 171-180
Škorić, D., Jocić, S., Joksimović, J., Jovanović, D., Marinković, R., Hladni, N. (2004) Izbor hibrida suncokreta za setvu u 2004. godini. u: Seminar agronoma (XXXVIII), Zbornik radova, XXXVIII, str. 219-231
Škorić, D., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N. (2004) Global sunflower breeding achievements. u: Znanstveni skup hrvatskih agronoma sa međunarodnim sudjelovanjem (XXXIX), Opatija, Zagreb: Agronomski fakultet, str. 172-174
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S. (2005) Ocena vrednosti produktivnih svojstava NS-hibrida suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 21-33
Škorić, D., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Atlagić, J., Panković, D., Vasić, D., Miladinović, F., Gvozdenović, S., Terzić, S., Sakač, Z. (2006) Dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 131-172
Škorić, D., Verešbaranji, I., Ćupina, T., Marinković, R. (1978) Inheritance of fatty acid composition in F1 generation of sunflower. u: Int. Sunflower Conf. (8th), Minneapolis USA, str. 472-478
Škorić, D. (1985) Sunflower breeding for resistance to Diaporthe/Phomopsis helianthi Munt. - Cvet. et al. Helia, 8, str. 21-24
Škorić, D. (1985) Mode of inheritance of LAI in F1 generation of different sunflower inbreds. u: Proc. of XI Inter: Sunfl. Conf. Argentina, 683-689
Škorić, D. (1988) Sunflower breeding. Uljarstvo, 25, br. 1, str. 1-99
Taški, K.J., Vasić, D.M. (2003) Asimetrična somatska hibridizacija između suncokreta (Helianthus annuus L) i Helianthus maximiliani (schrad). Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 64, br. 1-2, str. 35-44
Taški-Ajduković, K., Vasić, D., Nagl, N. (2006) Regeneration of interspecific somatic hybrids between Helianthus annuus L. and Helianthus maximiliani (Schrader) via protoplast electrofusion. Plant Cell Reports, vol. 25, br. 7, str. 698-704
Terzić, S., Atlagić, J., Panković, D. (2006) Provera uspešnosti međuvrsnog ukrštanja populacija divlje vrste Helianthus annuus L. sa gajenim suncokretom. Genetika, vol. 38, br. 2, str. 159-167
Vasić, D., Marinković, R., Miladinović, F., Jocić, S., Škorić, D. (2004) Gene actions affecting sunflower resistance to Sclerotinia sclerotiorum measured by sclerotia infections of roots, stems, and capitula. u: Proc. 16th Inter. Sunf. Conf., Fargo, ND, USA, 603-608
Vasić, D., Jocić, S., Škorić, D. (2005) Proizvodnja haploida kod suncokreta. u: Zbornik radova sa 46 Savetovanja industrije ulja, Petrovac, str. 67-71
Vasić, D., Jocić, S., Škorić, D. (2001) Plant regeneration from anthers of cultivated sunflower populations. u: European Symposium Sunf. Biotechnol. (5th), Pisa, Italy, S-03-8
Vasić, D., Škorić, D. (2000) Određivanje parametara i koncentracije filtrata najpogodnijih za ispitivanje otpornosti suncokreta na Phomopsis u in vitro uslovima. u: Savetovanje industrije ulja (41), Miločer, str. 69-72
Vasić, D.M., Škorić, D.M., Jocić, S. (2000) Anther culture of sunflower cultivars. u: Inter. Sunf. Conf. (15th), Toulouse, France, L51-L55
Vasić, D.M., Pajević, S.P., Sarić, M., Vasiljević, L., Skorić, D. (2001) Concentration of mineral elements in callus tissue culture of some sunflower inbred lines. Journal of Plant Nutrition, vol. 24, br. 12, str. 1987-1994
Vasić, D.M., Taški, K.J., Terzić, S.Z., Kevrešan, S.E., Škorić, D. (2002) Prenošenje otpornosti prema Sclerotinia iz divljeg u gajeni suncokret - kombinovanje konvencionalnih i laboratorijskih tehnika. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 102, str. 29-33
Vasić, D.M., Škorić, D., Taški, K.J., Stošić, L. (2002) Use of oxalic acid for screening intact sunflower plants for resistance to Sclerotinia in vitro. Helia, vol. 25, br. 36, str. 145-151
Vasić, D.M., Dušanić, N., Miklič, V., Škorić, D. (2004) Prenošenje otpornosti prema sclerotinia iz divljeg u gajeni suncokret - ocena divljih vrsta suncokreta. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 65, br. 1, str. 5-10
Vasić, D.M., Jocić, S., Malenčić, Đ.P., Pajević, S.P., Miladinović, F., Škorić, D. (2004) Testiranje na otpornost prema sclerotinia različitih genotipova suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 291-300
Vasić, D.M., Alibert, G., Škorić, D.M. (1999) In vitro screening of sunflower for resistance to Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary. Helia, 22(31), str. 95-104
Vear, F. (2004) Breeding for durable resistance to the main diseases of sunflower. u: International Sunflower Conference (16th), Fargo, ND, USA. August 29-September 2, vol. 1, str. 15-29
Vranceanu, A.V. (2000) Florea-sourelui hibrida. Bucharest: Editure Ceras
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka