Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 44, br. 1-2, str. 61-69
Energija kod toplotne obrade sterilizacija i pasterizacija - aspekt zaštite životne sredine
Ključne reči: toplotna obrada; energija; ušteda; zaštita životne sredine; cena
Sažetak
Potrošnja energije u suvremenoj civilizaciji predstavlja možda najveći problem u zaštiti životne sredine. Strategija održivog razvoja nalaže smanjenje upotrebe energije po jedinici proizvoda, kao i istraživanja u pravcu iznalaženja mogućnosti primene alternativnih izvora. Utrošena energija predstavlja i značajnu ekonomsku kategoriju. Naime, u cenu svakog proizvoda ugrađena je cena utrošene energije. Utrošak energije kod toplotne obrade (sterilizacije i pasterizacije) proizvoda od mesa je samo jedan ali karakterističan segment utroška energije u preradi mesa i izradi proizvoda od mesa. Ovom segmentu su posvećena razmatranja u ovom radu.
Reference
Manojlović, Đ. (1999) Naftni priručnik - goriva i maziva. Beograd: ANSA and CO
Perović, N. (2001) Ambalaža kao faktor konkurentnosti jugoslovenskog izvoza. Subotica: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Savezni zavod za standardizaciju (1998) JUS ISO 14000: Upravljanje zaštitom životne sredine - zbirka osnovnih standarda. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14042: Upravljanje zaštitom životne sredine - ocenjivanje životnog ciklusa - princip i okviri (Environmental management; Life cycle assessment; Principles and Framework). Beograd, identičan sa ISO 14040:1997
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO uputstvo 64: Uputstvo za uključivanje aspekata životne sredine u standarde za proizvode. Beograd, uputstvo sadrži prevod dokumenta ISO Guide 64:1997 na srpski jezik
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.