Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 45, br. 1-2, str. 16-20
Aspekti životne sredine i izbor ambalaže za pakovanje hrane
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Ambalaža se može smatrati "nužnim zlom "savremene civilizacije jer se odbacuje posle upotrebe upakovane hrane i tako dospeva u deponije za trajno odlaganje. U radu je razmatran izbor ambalaže za pakovanje hrane sa aspekta mogućih uticaja na životnu sredinu. U radu su upoređeni "ekološki"kriterijumi (ekološki balans) i standard! serije JUS ISO 14000, kao alatke za izbor ambalaže, poštujući strategiju održivog razvoja promovisanu u Rio-deklaraciji. JUS ISO Uputstvo 64 daje vezu između sistema kvaliteta i sistema zaštite životne sredine za fazu izrade standarda i projektovanja tako da se ono može primeniti i za izbor ambalaže. Na primerima konzerve od mesa u komadima, dijetetskih proizvoda od voća i pekarskih i zamrznutih proizvoda od brašna prikazan je mogući prilaz izbora ambalaže poštujući strategiju održivog razvoja, odnosno, opredeljenje za ambalažu koja će najmanje nepovoljno uticati na životnu sredinu.
Reference
*** (2000) Environmental management: Life cycle assesstment. Interpratation. ISO 14043
*** (2001) Oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine - opšti principi. Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, JUS ISO 14020
*** (2002) Oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine - samodeklarisane tvrdnje o zaštiti životne sredine. Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, JUS ISO 14021, (Tip II označavanje o zaštiti životne sredine)
*** (2002) Oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine - obeležavanje o zaštiti životne sredine tipa I - principi i procedure. Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, JUS IS 014024
*** (2003) Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i/ili sistema menadžmenta životnom sredinom. Savezni zavod za standardizaciju, JUS ISO 19011
*** (1994) Document 394L0062: European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December on packaging and packaging waste. Official Journal, L 365, 31 /12, str. 0010-0023
*** (1997) Upravljanje zaštitom životne sredine. u: Zbirka osnovnih standarda, Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, JUS ISO 14000
*** (2000) Uputstvo za uključivanje aspekata životne sredine u standarde za proizvode. Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, JUS ISO Uputstvo 64
*** (2000) Environmental management: Life cycle assesstment. Life cycle impact assessment. ISO 14042
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14040: Upravljanje zaštitom životne sredine - Ocenjivanje životnog ciklusa - Principi i okvir. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2000) JUS ISO 14041: Upravljanje zaštitom životne sredine - ocenjivanje životnog ciklusa - definisanje cilja i predmeta i analiza inventara. Beograd
Vujković, I.A. (1997) Uloga plastike u proizvodnji ambalaže. Svet Plastike i Gume, 3 (10-11), str. 17-20
Vujković, I.A. (2000) Razvoj i primena savremene ambalaže s aspekta održivog razvoja. u: Nauka i tehnika 21. veka - Polimeri - materijal novog milenijuma, Beograd, str. 92-95
Vujković, I.A., Gvozdenović, J.J., Curaković, M., Lazić, V.L. (1993) Ekološki balans ambalaže. u: Savetovanje jugoslovenske industrije mesa, (42), Kikinda
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci