Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 30  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 62, br. 2, str. 228-240
Upravljanje rizikom na sistemskim osnovama
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Upravljanje rizikom u oblasti kriznog upravljanja prvenstveno je usmeren na izvršnu aktivnost ovladavanja rizikom. Različiti su pristupi definisanju rizika i fazama upravljanja rizikom. Proces upravljanja rizikom obuhvata široki spektar aktivnosti koje se realizuju u pojedinim fazama, što nameće potrebu i razmatranje mogućnosti razvijanja i upotrebe sistemskog pristupa upravljanju rizicima. S tim u vezi, u članku se razmatra jedan mogući sistemski pristup upravljanju rizicima i nudi pokušaj rešenja upravljanja neizvesnostima i opasnostima.
Reference
*** ISO TC 223 SC - internacionalni standard za društvenu sigurnost
Beck, U. (1999) World risk society. Cambridge, itd: Polity Press
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: 'Filip Višnjić'
Cvetković, D. (2006) Upravljanje rizicima. u: Festival kvaliteta, Kragujevac
Čupić, M.E., Rao, T.V.M. (1997) Savremeno odlučivanje - metode i primena. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Keković, Z., Kešetović, Ž. (2007) Hrestomatija-prevencija krize. Beograd: Fakultet bezbednosti
Molak, B. (2007) Šta je upravljanje krizama. Zagreb, članak
Sikavica, P., Šiber, B.F., Vokić, P.N. (2008) Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga
Stojković, D. (2001) Upravljanje rizikom u borbi. Novi glasnik, 9(1): 24-28
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Lavirinti političke globalizacije
Pečujlić Miroslav

Privredna izgradnja (1992)
Donošenje odluke o izboru tehnološkog postupka sa ekološko-ekonomskog aspekta
Vugdelija Dragan, i dr.

Sociologija (2001)
Tranzicija bračnog partnerstva - primer Beograda
Bobić Mirjana

prikaži sve [69]