Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:7
  • full-text downloads in 30 days:3

Contents

article: 1 from 2  
Back back to result list
2009, vol. 37, iss. 4, pp. 15-27
Natural foundations for development of agriculture in North-Eastern Montenegro
nema

emailjelica.ilic@sbb.rs
Keywords: North-Eastern Montenegro; agriculture; agriclimate characteristics; pedological characteristic; agricultural areas; agricultural fields
Abstract
Paper deals with natural foundation for development of agriculture in north - eastern Montenegro and municipalities Berane, Andrijevica and Plav. The climate of this area is mild continental character. There are two types of soil - automorphic and hydromorphic with varieties. Considering the combination of beneficial and restraining conditions, we distinguished three areas suitable for agriculture. These areas has agricultural resources. Combination of modern and existing resources gives new approach for exploitation and preservation.
References
Ćirić, M. (1991) Pedologija. Sarajevo: Svjetlost
Đukanović, D. (1967) Klima sreza Leskovac. Beograd: Nolit
Grupa autora (1984) Razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori do 2000. godine. Podgorica: Institut za društveno-ekonomska istraživanja
Kalezić, Ž. (1976) Strukturne promene na crnogorskom selu u XX vijeku. Podgorica-Titograd: Pobjeda
Kojić, B.B. (1980) Razvoj kuće i kulture stanovanja u selima Srbije. Beograd: Prosveta
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za geografiju
Radman, B. (1984) Mehanizacija kao faktor rejonizacije ratarske proizvodnje i kategorizacije upotrebne vrednosti zemljišta na nagnutim površinama. Zemljište i biljke, vol. 33, br. 2
Rajović, G. (2009) Agroklimatski uslovi i izrada projekt plana za organsku poljoprivredu severoistočne Crne Gore. Ekonomika, vol. 55, br. 1-2, str. 103-114
Rajović, G.D. (2005) Geografske osnove za razvoj privrede Gornjeg Polimlja - privredno-geografska studija. Beograd: Vedes
Rakićević, T. (1989) Prirodni resursi SR Srbije, njihovo korišćenje i zaštita. Beograd: Geografski fakultet, sv. 36
Simonović, Đ. (1980) Seoski stan - razvoj, stanje i savremene programske karakteristike seoske porodične kuće u Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet, PC - sveska 53
Simonović, Đ.R., Ribar, M.B. (1993) Uređenje seoskih teritorija i naselja. Beograd: IBI-inženjering i projektovanje
Todorović, M. (1985) Savremeni razvoj agrokompleksa u opštini Gornji Milanovac. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić', knj.42
Vojnogeografski institut (1986) Topografska karta 1:100.000 - listovi Ivangrad, Peć i Skadar. Beograd
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
published in SCIndeks: 17/11/2009

Related records

No related records