Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 57, br. 2, str. 62-72
Društveni faktori od značaja za razvoj poljoprivrede severoistočne Crne Gore
nema
Sažetak
U radu se razmatraju društveni faktori od značaja za razvoj poljoprivrede severoistočne Crne Gore, na primeru opština Berane, Andrijevica i Plav. Ekonomska nerazvijenost uticala je na intenzivan proces iseljavanja.To je imalo odraza na izrazito opadanje poljoprivrednog stanovništva. U periodu 1961.do 2003.godine, broj poljoprivrednog stanovništva smanjen je sa 58,4 % na 9,1 %. Ovakvo drastično opadanje poljoprivrednog stanovništva otežava sprovođenje planova ekonomskog oživljavanja i revitalizacije poljoprivrede. Da bi se poljoprivreda proučavanog prostora u narednom periodu uspešnije razvijala i da bi potencijalne mogućnosti za njen razvoj bile aktivnije korišćene, neophodno je da se izvrše brojne promene, počevši od društvenog tretmana, do konkretnih mera agrarne i ukupne privredne politike. Među brojnim promenama, koje u tom pravcu treba izvršiti, dve nam se čine kao prioritetan i neophodan uslov da bi svi sledeći napori dali pun efekat. A to je za početak sprovođenje komasacije i primena savremene tehnologije na poljoprivrednim gazdinstvima.
Reference
*** Popisi stanovništva. Podgorica: Republički zavod za statistiku, odgovarajuća godišta
*** Domaćinstva prema posjedovanju poljoprivrednih gazdinstava i broju članova (odgovarajuća godina). Podgorica: Republički zavod za statistiku
Čobeljić, N.R. (1974) Privreda Jugoslavije - rast, struktura i funkcionisanje. Beograd: Savremena administracija
Ćirić, M. (1991) Pedologija. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jaćimović, B., Šećibović, R. (1992) Agrarno-geografske promene u pograničnoj opštini Crna Trava pod uticajem depopulacije. Zbornik radova Geografski fakultet PMF, sv 40
Jaćimović, B. (1982) Uticaj privrednog razvitka Gornjeg Milanovca na izmenu polno-starosne strukture i prerazmeštaj stanovništva gopnjomilanovačke opštine. Zbornik radova, Geografski institut PMF, Beograd, 29-30(29-30): 93-107
Kalezić, Ž. (1976) Strukturne promene na crnogorskom selu u XX vijeku. Podgorica-Titograd: Pobjeda
Katić, B., Simonović, Z. (2007) Briga o poljoprivrednom zemljištu u Srbiji - osvrt na novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ekonomika, vol. 53, br. 1-2, str. 149-162
Koprivica, R., Komarčević, D. (1996) Uticaj razvoja poljoprivredne tehnike na revitalizaciju sela. u: Jugoslovenski simpozijum 'Revitalizacija sela', Čačak, Zbornik radova
Kostić, C. (1963) Seljaci - industrijski radnici. Beograd: Rad
Lutovac, V.M. (1983) Problemi depopulacije i stočarsko - zemljoradnička privreda u brdsko - planinskim oblastima i krajevima Jugoslavije. Beograd: Odeljenje Društvenih nauka, SANU, knj. 23
Marković, Đ.J. (1989) Jugoslavija 90 - Stvarnost - Mogućnosti - Potrebe. Zbornik radova, Geografski fakultet PMF.
Milić, V., i dr. (1980) Društveno-ekonomske i demografske karakteristike Golaka. Padinska Skela: Zavod za društvene odnose i informisanje
Mitrović, B., Stefanović, Z. (2007) Koncept privrednog razvoja u savremenoj ekonomskoj teoriji - mehanistički i evolucionistički pristup. Ekonomika, vol. 53, br. 3-4, str. 33-43
Otašević, S., Gostović, M., Rajkov, B. (1976) Parcela kao elemenat komasacije. Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 237-245
Rajović, G. (2009) Agrarne promene pod uticajem depopulacije i komparativne prednosti i ograničenja za razvoj agrara u severoistočnoj Crnoj Gori. Ekonomika, vol. 55, br. 6, str. 33-44
Rajović, G.D. (2005) Geografske osnove za razvoj privrede Gornjeg Polimlja - privredno-geografska studija. Beograd: Vedes
Subić, J., Cecić, N. (2007) Mere agrarne politike za unapređenje seoskih zajednica na marginalnim i ostalim područjima Srbije. Ekonomika, vol. 53, br. 1-2, str. 75-83
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka