Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 38, br. 4, str. 183-202
Prirodni uslovi za razvoj i razmeštaj turizma u severoistočnoj Crnoj Gori
Beograd

e-adresajelica.ilic@sbb.rs
Ključne reči: severoistočna Crna Gora; turizam; geomorfološke karakteristike; klimatske karakteristike; hidrografske karakteristike; biogeografske karakteristike; turistički rejoni; održivi razvoj
Sažetak
U radu se razmatraju prirodni uslovi za razvoj i razmeštaj turizma severoistočne Crne Gore, na primeru opština Berane, Andrijevica i Plav. Prirodne turističke vrednosti se prema osnovnim osobenostima i vrstama turizma koje uslovljavaju mogu podeliti na: geomorfiloške, klimatske, hidrografske i biogeografske. Kombinovanjem povoljnih i ograničavajućih faktora izdvojili smo tri rejona koji se međusobno razlikuju prema stepenu pogodnosti prirodnih uslova za razvoj turizma. Savremeno i buduće korišćenje prirodnih resursa u turističke svrhe zahteva novi prilaz koji treba da bude u skladu sa koncepcijom održivog razvoja, tj. sadašnje generacije treba da planiraju i stvaraju sebi odgovarajući kvalitet životne sredine, no, ovo pravo moraju zadržati i naredne generacije.
Reference
*** (1978) Atlas klime SFRJ. Beograd: Hidrometeorološka služba SFRJ
Božinović, M. (1960) Masif karanfil. u: Kroz planine, Zagreb, br. 16
Dukić, D.Ž. (1981) Klimatologija. Beograd: Naučna knjiga
Kripendorf, J. (1986) Putujuće čovečanstvo. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Kuzmanović, J. (2000) Park prirode 'Stara planina'. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije
Leko, M.T., Ščerbakov, A., Joksimović, H.M. (1922) Lekovite vode i klimatska mesta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Ministarstvo narodnog zdravlja
Marković, Đ.J. (1979) Termalno-mineralne vode Jugoslavije. Beograd: GI PMF
Mitrović, L.R. (2007) Turizam kao faktor razvoja, regionalne saradnje i kulture mira na Balkanu. Ekonomika, vol. 53, br. 3-4, str. 27-32
Nikolić, S. (2000) Priroda i turizam Crne Gore. Podgorica: Republički zavod za zaštitu prirode
Rajović, G. (2007) Evaluation of the morphometric attributes for tourism in Gornje Polimlje. Journal Montenegrina, br. 5, Natural History Museum of Montenegro
Rajović, G.D. (2005) Geografske osnove za razvoj privrede Gornjeg Polimlja - privredno-geografska studija. Beograd: Vedes
Rakićević, T. (1989) Prirodni resursi SR Srbije, njihovo korišćenje i zaštita. Beograd: Geografski fakultet, sv. 36
Smit, K. (1978) Osnovbú prikladnoi meteorologii. Leningrad: Misl
Stanković, S.M. (1975) Planinska jezera Crne Gore. Titograd: Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore, Knj. 5, Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore
Vasović, M. (1985) Problemi valorizacije i zaštite prirode u našim planinama. Zaštita prirode, Beograd, br. 38
Vasović, V., Biočanin, R. (2007) Održivi razvoj. Ecologica, vol. 14, br. 49, str. 67-70
Vatovac, S. (1938) U Prokletijama. Zagreb: Hrvatski planinar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka