Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 26  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 5, br. 18, str. 25-28
Modeli nivelisanja resursa i planiranja nabavki sirovina na projektu
Univerzitet Union, Beograd, Srbija
Ključne reči: upravljanje projektima; nivelisanje resursa; nabavka materijala; model; optimizacija; softverska podrška; MS PROJECT
Sažetak
Rad razmatra nivelisanje nepotrošivih resursa (tipa Work) na projektu i planiranje nabavki potrošvivih resursa (tipa Material). Izlažu se varijante modela za višekrijumski optimizacioni problem i primenu standardnog softvera za upravljanje projektima - minimizacija vremena trajanja projekta i minimizacija maksimalnih raspoloživih količina resursa tipa Work. Nabavke resursa tipa Material planiraju se u cilju da se ostvari plan koji podržavaju resursi tipa Work. U nedostatku resursa tipa Material vrši se odlaganje odgovarajućih aktivnosti. Ilustruje se primena softvera MS PROJECT na primeru građevinskog projekta sa više kategorija resursa i ističe nabavka sirovine za izradu jedne vrste materijala.
Reference
Jovanović, P.M. (2004) Upravljanje projektom. Beograd: Grafoslog
Kerzner, H. (2003) Project management: A systems approach to planning, scheduling and controlling. New Jersey: John Wiley & Sons
Nikolić, I. (2002-2004) Project management and multi-project management (upravljanje projektom i projektima) u graditeljstvu. Beograd: Fakultet za graditeljski menadžment, Multimedijalni CD-ROM
Nikolić, I., Krčevinac, S., Malešević, Đ., Ilić, M. (1998) Upravljanje projektima i primena softvera CA-SuperProject. Bor: Institut za bakar
Nikolić, I. (2005) Softverska podrška upravljanju resursima Work i Material na projektu. u: YUPMA IX Internacionalni simpozijum iz Project Managementa 'Sa Project Managementom u evropske integracije', 13-15. jun, Zlatibor, Zbornik radova, str. 415-419
Nikolić, I. (2004) Aspekti kvaliteta u upravljanju životnim ciklusom građevinskog projekta - primer stanogradnje. u: SymOrg 2004, IX Međunarodni simpozijum 'Menadžment, ključni faktori uspeha' 06-10. jun, Zlatibor, Zbornik radova, CD, str. 1-10
Nikolić, I. (2004) Životni ciklus građevinskog projekta - upravljanje i softverska podrška. u: DQM 2004, 7. međunarodna konferencija - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beogad, 16-17. jun, Zbornik radova, str. 620-627
Nikolić, I., Urošević, J., Božilović, Z., Ristoski, R. (2002) Tok novca i likvidnost projekata - da li postoji efikasna softverska podrška?. u: YUPMA 2002, VI Internacionalni simpozijum iz Project Managementa 'Upravljanje projektima u sprovođenju reformi', 8-10. maj, Zlatibor, Zbornik radova, str. 112-116
Nikolić, I., Urošević, J., Božilović, Z., Ristoski, R. (2002) Upravljanje tokom novca i likvidnošću na više projekata primenom MS Project 2000. u: YUPMA 2002, VI Internacionalni simpozijum iz Project Managementa 'Upravljanje projektima u sprovođenju reformi', 8-10. maj, Zlatibor, Zbornik radova, str. 117-121
Nikolić, I., Borović, S., Drobnjaković, S. (2001) Multimedijalna edukacija o upravljanju projektom i projektima i višekriterijumskoj optimizaciji. u: SYM-OP-IS 2001, XXVII Jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja, 02-05.11., Beograd, Zbornik radova, str. 387-390
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka