Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 15, br. 3-4, str. 61-67
Menadžment u funkciji inovacija
aInstitut IMK '14.oktobar', Kruševac
b'Jugoinspekt', Beograd
c'Georgios', Minden, Nemačka
dUniverzitet Union, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac
Ključne reči: inovacija; inovativna organizacija; inovativna kooperacija; menadžment
Sažetak
U savremenim uslovima globalizacije opstanak organizacije sve više zavisi od sposobnosti menadžmenta i njihovog fleksibilnog upravljanja promenama. Brojni faktori deluju na promene, a menadžment ima zadatak da razume karakter promena, da ih prihvati i da ih na pravi način usmerava. Veoma je bitno da se prilikom povećanja nivoa inovativnosti vodi računa o izboru odgovarajuće strategije, odnosno koncepta, a da pri tome bude idealan za odgovarajuće organizacije. Savremene organizacije već prihvataju moć virtualne realnosti, gde se savremenom tehnologijom omogućuje korisnicima pristup trodimenzionalnom okruženju putem zvuka, slike i dodira. Inovativnost zahteva okruženje u kojem ljudi slobodno izmenjuju ideje, u kojem se mogu slobodno složiti ili ne složiti s mišljenjima drugih, u kojem se uči iz uspeha i neuspeha. Umeće izgradnje pozitivne klime je u pronalaženju ravnoteže između slobode i discipline, fleksibilnosti, standardizacije i strukture. U ovom radu prikazan je primer inovativnog pada troškova i način na koji se mogu prepoznati i oceniti ideje.
Reference
Hausschildt, J. (1997) Innovationsmanagement. München: Verlag Franz Vahlen, 2. Auflage
Helmuth, R., ur. (1995) Nutzerorientierung im Innovationsmanagement, Neue Ergefbisse der Sozialforschung über Technikbedarf und Technikentwicklung - /Main. Frankfurt: Campus Verlag
Krstić, M., Đorđević, L. (2005) Teorijsko-metodološki tretman inovacionih aktivnosti u proizvodnji kao faktor pojave preduzetnika. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 11, br. 3-4, str. 55-64
Milčić, D., Mitić, D. (2007) Značaj inovacije znanja permanentnog obrazovanja za kvalitet i konkurentnost. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 13, br. 1-2, str. 79-85
Oertli,, Cajacob,, ur. (1989) Innovation statt Resignation: 35 Perspektiven für eine neue Zeit. Stuttgart: Verlag Paul Haupt
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka