Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 7, br. 1-2, str. 45-49
Efekat gena i kombinacione sposobnosti za prečnik glave kod nekih inbred linija suncokreta
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: suncokret; inbred linije; F1 hibridi; prečnik glave; način nasleđivanja; efekat gena i kombinacione sposobnosti
Sažetak
Ispitivano je 8 divergentnih inbred linija i 15 F1 hibrida. Rezultati su razmatrani u smislu korišćenja saznanja o načinu nasleđivanja. efektu gena. kombinacionim sposobnostima i komponentama genetičke varijanse. Radi utvrđivanja kombinacionih sposobnosti, dobijem podaci su obrađeni metodom linija x tester (Singh i Chouduary 1976). U načinu nasleđivanja prečnika glave kod 10 hibridnih kombinacija se ispoljila super dominacija (pozitivni heterozis), a u 5 hibridnih kombinacija dominacija boljeg roditelja. Neaditivno delovanje gena je pre ovladavalo za ispitivano svojstvo. Visoko značajne pozitivne vrednosti opštih kombinacionih sposobnosti (OKS) za prečnik glave su pokazale inbred linije HA-BCPL i RHA-178, dok su visoko značajne negativne vrednosti OKS imale inbred linije HA-74 i RHA-N-K. Hibridna kombinacija HA-BCPL x RHA-178 je imala visoko značajne vrednosti za posebne kombinacione sposobnosti (PKS) za ispitivano svojstvo. Prikazan/ rezultati o vrednostima OKS i PKS izdvajaju linije HA-BCPL i RHA-178 kao vrlo pogodne za stvaranje novih hibrida suncokreta. Izračunali odnos OKS/PKS (0,595) potvrđuje daje preovladavalo neaditivno delovanje gena za prečnik glave.
Reference
Borojević, S. (1965) Način nasleđivanja i heritabilnost kvantitativnih svojstava u ukrštanjima raznih sorti pšenice. Savremena poljoprivreda, br. 7-8, str. 587-607
Fick, G.N. (1975) Breeding and genetics of sunflower. Sunflower Science and Technology, Agronomy, 19. pp. 279-337
Hadživuković, S. (1973) Statistički metodi. Novi Sad: Radnički Univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Joksimović, J. (1992) Ocena kombinirajućih sposobnosti kod nekih inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Kovačik, A., Škaloud, V. (1972) Combining ability and prediction of heterosis in sunflower - Helianthus annuus L. Scientia Agriculture Bohemoslovaca, 4 (4), 263-273
Marinković, R. (1984) Način nasleđivanja prinosa semena i nekih komponenti prinosa u ukrštanjima raznih inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Morozov, V.K. (1947) Selecija podsolnečnika v SSSR. Moskva
Putt, E.D. (1966) Heterozis, combining ability and produced synthetics from a diallel cross in sunflower (H. annuus L). Can. J. Plantes Sci, 46, 59-67
Schuster, W. (1964) Inzucht und Heterosis bei der Sonnenblume - Helianthus annuus L. u: Giessen: Willhem Schmitz-Verlag, Habilitation shift
Sindagi, S.S., Kulkarni, R.S., Seetharam, A. (1979) Line x tester analysis of the combining ability in sunflowers -Helianthus annuus L-. Sunflower Newsletter, 3 (2), 11-12
Singh, R.K., Choudhary, B.D. (1976) Biometrical techniques in genetics and breeding. Hisar, India: International Bioscience Publishers
Škorić, D. (1969) Uticaj samooplodnje na najvažnija svojstva suncokreta. u: Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja, Novi Sad, V.I.I., 7, str.165-179
Škorić, D. (1975) Mogućnost korišćenja heterozisa na bazi muške sterilnosti kod suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Škorić, D. (1989) Dostignuća i dalji pravci u oplemenjivanju suncokreta. u: Suncokret, Beograd: Nolit, str. 285-392
Škorić, D., Jocić, S., Molnar, I. (2000) Opšte (OKS) i posebne (PKS) kombinirajuće sposobnosti kod suncokreta. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 6, br. 1, str. 97-105
Tyagi, A.P. (1988) Combining ability analysis for yield components and maturity traits in sunflower (Helianthus annuus L.). u: Inter. Sunf. Conf. (12th), 25-29 July, Novi Sad, Yugoslavia, vol II, 489-493
Voljf, V.G., Dumaćeva, P.L. (1973) The manifestation of heterozis in F1 sunflower hybrid. Varna: Geterozis kuljturnih rastenij
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka