Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Aktuelna situacija i tendencije na polju hemijskog suzbijanja korova u suncokretu
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: suncokret; korovi; herbicidi; tolcrantnost; imidazolinoni; tribenuron-metil
Sažetak
Aktuelnu situaciju na polju suzbijanja korova u suncokretu u najkraćim crtama karakterišu: narastajući problem! u izmeni korovske flore, otežano hemijsko suzbijanje pojedinih korova, početak gajenja suncokreta tolerantnog prema imidazolinonima, razvoj i uvođenje novih konvencionalnih herbicida i dr. U skoroj budućnosti očekuje se zabrana pojedinih herbicida na tržištu i uvođenje u proizvodnju suncokreta tolerantnog prema tribenuron-metilu.
Reference
Blarney, F.P.C., Zollinger, R.K., Schneiter, A.A. (1997) Sunflower production and culture. u: Schneiter Albert A. [ur.] Sunflower technology and production, Madison, WI: American Society of Agronomy, str. 595-670
Dražić, D., Glušac, D., Malidža, G. (1996) Effect of late weeding on yield of maize, soybean, sunflower and sugar beet. J Sci Agric Research, 57, 203, str. 11-17
Fabie, A., Miller, J.F. (2002) Cross-resistance of two sulfonylurea-resistant sunflower sources to selected ALS herbicides. u: Sunflower Research Workshop (24th), Fargo, ND, 17-18 January 2002, 117-122
Glušac, D., Malidža, G. (1999) Efikasnost novih herbicida u suncokretu u 1998. godini i preporuke za 1999. godinu. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv 31, 457-465
Glušac, D., Malidža, G. (2000) Udeo korova u smanjenju prinosa suncokreta i izbor herbicida za narednu godinu. u: Seminar agronoma (34), Zlatibor, 121-127
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D., Dušanić, N. (2002) Novije mogućnosti suzbijanja korova u suncokretu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 189-205
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D. (2003) Weed and broomrape (Orobanche cernua) control in Clearfield sunflower. u: European Weed Research Society (EWRS) 7th Mediterranean Symposium, Cukurova University, Adana, Turkey, 6-9 May, str. 51-52
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D., Orbović, B. (2004) Clearfield*sistem proizvodnje suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 279-290
Malidža, G., Jocić, S., Škorić, D. (2004) Control of Orobanche cernua in imidazolinone-tolerant sunflower hybrids. u: International Parasitic Weeds Symposium (8th), Durban (South Africa), June 24-25, 24
Molnar, I., Toth, H. (2001) Kvolus 80DF a premier eve. Agroforum, 13 (1): 37-43
Papp, Z. (2004) Experience with weed control in herbicide-resistant sunflowers. Agroforum, 15, str. 43-46
Radivojević, L., Malidža, G., Marisavljević, D. (2002) Efikasnost novih folijarnih herbicida u suzbijanju travnih korova. u: Zbornik rezimea XII simpozijuma zaštiti bilja i savetovanja primeni pesticida, Zlatibor, 145
Zollinger, R. (2003) Innovaciones en control de malezas en girasol. u: Congreso Argentino de Girasol (2), de 12-13 agosto de 2003, Buenos Aires, 20-28
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka