Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 54, br. 3, str. 173-182
Karakteristike poplavne površinske vode i poplavljenog zemljišta na teritoriji opštine Sečanj
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za zemljište, Beograd
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresanesicj@polj.ns.ac.yu
Ključne reči: floodwater; soils; salinisation
Sažetak
U ovom radu prikazan je deo istraživanja koja se odnose na kvalitet poplavne vode, osnovna hemijska svojstva i zaslanjenost zemljišta nakon probijanja zaštitnog nasipa reke Tamiš u Rumuniji i katastrofalne poplave u drugoj polovini aprila meseca 2005.god. na teritoriji srednjeg Banata (opština Sečanj). Rezultati analiza pokazatelja zaslanjenosti ukazuju da nema opasnosti od povećanog sadržaja soli u zemljištu, kao i u zemljišnom rastvoru. Ovi rezultati su u skladu sa navedenim rezultatima analiza poplavne površinske vode koja nije bila u velikoj meri mineralizovana, tako da ne postoji opasnost od štetnog procesa zaslanjivanja i alkalizacije zemljišta usled poplave. U uzorcima zemljišta sa manjim sadržajem humusa kao meru oporavka od poplava treba primeniti đubrenje organskim đubrivima (stajnjak, kompost i dr.) i zaoravanje žetvenih ostataka u cilju podizanja sadržaja humusa.U cilju popravke fizičkih svojstava zemljišta na poplavljenom području potrebno je izvršiti meliorativnu meru podrivanja zemljišta. Zbog pojačanog ispiranja CaCO3 u poplavljenim zemljištima, a pogotovo na području gde su zemljišta sa nižim pH vrednostima i beskarbonatna, preporučuje se primena meliorativne mere kalcizacije sa manjim količinama.
Reference
Ayers, R.S., Westcot, D.W. (1985) Water quality for agriculture. Rome: FAO Irrigation and drainage, paper 29, rev. 1
Belić, S.S., Savić, R.B., Belić, A.M. (1996) Klasifikacije za ocenu upotrebljivosti vode za navodnjavanje. u: Upotrebljivost voda Vojvodine za navodnjavanje, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za uređenje voda, monografija, str. 5-42
Nejgebauer, V.K., Živković, B.M., Tanasijević, Đ., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Nešić, L.M., Hadžić, V.B., Sekulić, P.Đ., Belić, M. (2003) Kvalitet vode za navodnjavanje i saliniteta zemljišta u intenzivnoj povrtarskoj proizvodnji. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 27, br. 1, str. 5-10
Sekulić, R.G., Kastori, R.R., Hadžić, V. (2003) Zaštita zemljišta od degradacije. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.