Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 34  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 46, br. 1, str. 207-211
Agronomske osobine roda Vigna L. vezane za krmu
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bInstitut za krmno bilje, Kruševac
Ključne reči: zelena krma; seno; Vigna; crnookica; azuki pasulj; mungo pasulj
Sažetak
Rod Vigna L. obuhvata veći broj vrsta, među kojima su i crnookica, V. unguiculata (L.) Walp., mungo pasulj, V. radiata (L.) Wilczek, i azuki pasulj, V. angularis, (Willd.) Ohwi & Ohashi, koje su u Srbiji i Crnoj Gori skoro u potpunosti nepoznate. Mikroogled sa vrstama roda Vigna postavljen je tokom 2005. godine na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima. Sorte crnookice odlikovale su se najvećim prosečnim vrednostima visine biljke (114 cm), broja stabala po biljci (1,4), broja članaka (13,2) i mase biljke (30,19 g). Najviši prosečni prinos zelene krme postigle su sorte crnookice (23,4 t ha-1), dok su najviši prosečni prinos sena ostvarile sorte azuki pasulja (5,1 t ha-1).
Reference
Bhardwaj, H.L., Rangappa, M., Hamama, A.A. (1997) Chickpea, faba bean, lupin, mungbean and pigeonpea: Potential new crops for the Mid-Atlantic region of the United States. u: Janick J. [ur.] Perspectives on New Crops and New Uses, Alexandria: ASHS Press, str. 202-205
Čižek, J. (1964) Proizvodnja krmnog bilja. Zagreb: Sveučilište
Dedić, D., ur. (2004) Lista sorti poljoprivrednog i šumskog bilja dozvoljenih za širenje u Republici Srbiji. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Erić, P., Đukić, D.J., Ćupina, B., Mihailović, V. (1996) Krmno bilje - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
FAO (2005) Vigna radiata (L) Wilczek. u: Grassland Species Profiles, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gbase/DATA/Pf000088.htm
Fery, F.L. (2002) New opportunities in vigna. u: Janick J., Whipkey A. [ur.] Trends in New Crops and New Uses, Alexandria: ASHS Press, 424-428
Hang, A.N., Mcclary, D.C., Gilliland, G.C., Lumpkin, T.A. (1993) Plant configuration and population effects on yield of Azuki Bean in Washington State. u: Janick J., Simon J.E. [ur.] New Crops, New York: Wiley, str. 588-590
Hardman, L.L., Oplinger, E.S., Doll, J.D., Combs, S.M. (1997) Alternative Field Crop Manual - Adzuki Bean. Wisconsin: University
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Ž. (2001) Povrtarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Lumpkin, T.A., Konovsky, J.C., Larson, K.J., McClary, D.C. (1993) Potential new specialty crops from Asia: Azuki bean, edamame soybean, and astragalus. u: Janick J., Simon J.E. [ur.] New Crops, New York: Wiley, str. 45-51
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Oplinger, E.S., Hardman, L.L., Kaminskt, A.R., Combs, S.M., Doll, J.D. (1997) Alternative field crop manual - Mungbean. University of Wisconsin, University of Minnesota
Purseglove, J.W. (1974) Phaseolus aureus. u: Tropical Crops: Dicotyledons, London: Longman, str. 290-294
Radenović, B. (2000) Semenarstvo krmnog bilja. Beograd: Velarta, Proizvodnja-dorada-marketing
Skerman, P.J. (1977) Tropical forage legumes. Rome: Food and Agriculture Organisation of the United Nations
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Potencijal manje rasprostranjenih vrsta jednogodišnjih mahunarki za prinos zrna - Bob (Vicia faba l)
Mihailović Vojislav, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Proizvodnja i kvalitet semena NS sorti krmnih biljaka
Mihailović Vojislav M., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Svojstva novopriznatih sorti i hibrida krmnih biljaka u Institutu u Novom Sadu
Mihailović Vojislav, i dr.

prikaži sve [77]