Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 36, br. 4, str. 344-356
Koeficijent viška vazduha pri sagorevanju bala slame i prikaz matematičkih modela
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bGrad Novi Sad, Novi Sad

e-adresadedovicn@gmail.com
Ključne reči: slama; toplotna snaga kotla; energetska efikasnost kotla; koeficijent viška vazduha; matematički modeli
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja toplovodnog kotla za sagorevanje balirane biomase, lociranom na poljoprivrednom kombinatu 'Mitrosrem' u Sremskoj Mitrovici, radna jedinica Kuzmin. Deklarisana snaga kotla je 120 kW. Kao biomasa koristile su se bale pšenične i sojine slame. Obezbeđeno je kontinuirano praćenje uticaja količine vazduha, koji se dovodi u ložište kotlovskog postrojenja, na sagorevanje bale. Ispitivana je promena toplotne snage i energetske efikasnosti kotla u vremenu, kao i promena mase bale, pri sagorevanju. Posmatran je uticaj pet režima rada kotla (pri protoku vazduha kroz ložište kotla od 150, 220, 290, 360 i 430 m3/h). Cilj istraživanja bio je definisanje jednačina koje će predstavljati matematički model zavisnosti toplotne snage kotla, energetske efikasnosti kotla i promene mase od vremena sagorevanja bale. Matematički modeli, za sve ispitivane veličine, dobijeni su primenom nelinearne regresione analize. Toplotna snaga kotla povećavala se pri povećanju protoka vazduha kroz ložište kotla, dok se vreme sagorevanja bala smanjivalo. Date su vrednosti koeficijenata viška vazduha pri maksimalnoj toplotnoj snazi i maksimalnoj energetskoj efikasnosti kotla.
Reference
Alimpić, M. (1983) Energija iz poljoprivrede. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 9, br. 1-2, str. 1-8
Babić, M., Babić, L., Matić-Kekić, S., Pavkov, I., Karadžić, B. (2005) Održivi energetski model proizvodnje sušenog voća kombinovanom tehnologijom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 109-111
Bates, D.M., Watts, D.G. (1988) Nonlinear regression analysis and its application. New York, itd: Wiley
Bogner, M., i dr. (1992) Termotehničar. Beograd: Poslovna politika, I tom
Brkić, L., Živanović, T. (2006) Termički proračun parnih kotlova. Beograd: Mašinski fakultet
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, zbornik radova, Novi Sad: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, str. 5-10
Dedović, N., Igić, S., Janić, T., Brkić, M. (2008) Uticaj recirkulacije vazduha na energetsku efikasnost kotla za sagorevanje balirane biomase 120 kW i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 221-227
Dedović, N., Igić, S., Janić, T. (2009) Energetska efikasnost kotla za sagorevanje biomase pri recirkulaciji produkata sagorevanja i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 42-51
Hellwig, M. (1985) Basic of the combustion of wood and straw. u: Palz W., Coombs J., Hall D.O. [ur.] 'Energy from Biomass', (3rd) E.C. Conference on Biomass, Venice, 25-29. 03., Proceedings, str. 793-798
Hertmann, H., Thuneke, K., Holdrich, A., Robmann, P. (2003) Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen. Gulzow, Nemačka: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
Igić, S. (2008) Uticaj vrste i stanja balirane slame te količine i sastava ulaznog vazduha na efikasnost kotlovskog postrojenja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, PhD thesis
Janić, T. (2000) Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Ph.D. dis
Janić, T., Brkić, M., Erdeljan, Z. (1998) Sagorevanje balirane biomase. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2(3): 117-121
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2009) Gazdovanje energijom u poljoprivrednim preduzećima i gazdinstvima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 127-133
Jones, J.M., Pourkashanian, M., Williams, A., Hainsworth, D. (2000) A comprehensive biomass combustion model. Renewable Energy, 19(1-2): 229-344
Matić-Kekić, S. (2006) Optimalan ugao nagiba solarnog kolektora u odnosu na vertikalu. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 161-167
Matić-Kekić, S. (2008) Određivanje zapremine krošnji piramidalnog, kupastog, elipsoidnog i sfernog oblika u prirodi. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 27-34
Oka, S.N. (1998) Korišćenje otpadne čvrste bio-mase u energetske svrhe. Energija, ekonomija, ekologija, vol. 3, br. 2, str. 61-66
Oka, S.N., Jovanović, L.L. (1997) Biomasa u energetici. u: Oka Simeon i Jovanović Lj. [ur.] Biomass as renewable energy source, Beograd: Jugoslovensko društvo termičara
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2010.