Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Specifičnost sagorevanja biobriketa
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. NPEE 601-111B: Razvoj i projektovanje tehnologija i mašina za briketiranje i peletiranje suvim i mokrim postupkom

Ključne reči: biomasa; briket; sagorevanje; peć
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja procesa sagorevanja briketa od biomase i uglja u različitim zapreminama ložišta peći, približno iste termičke snage (oko 10 kW). Upoređenjem rezultata ispitivanja ustanovljeno je da brikete od biomase zahtevaju veću zapreminu ložišta, manji višak vazduha (2-3), dovođenje sekundarnog vazduha u ložište, brže sagorevaju, veći je maseni utrošak relativno jeftinijeg goriva u jedinici vremena i daju istu termičku snagu ložišta u odnosu na ugalj.
Reference
Bogner, M., i dr. (1992) Termotehničar. Beograd: Poslovna politika, tom I
Brkić, M., Janić, T. (2000) Izveštaj o ispitivanju stepena energetske efikasnosti peći 'Roza' na brikete od slame i mrkog uglja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku - Laboratorija za termotehniku, str. 13
Brkić, M., Janić, T., Krivokuća, D. (2000) New type of the furnace for combustion of biobriquettes. u: Rational use of renewable energy sources in agriculture, proceedings of international conference, Budapest, MEE, CIGR, MAE, C-4
Mihajlović, E. (2003) Istraživanje kompozitnih biobriketa sa zadatim fizičko-hemijskim i energetskim svojstvima. Niš: Fakultet zaštite na radu, doktorska disertacija
Milanović, B. (2000) Fundamentalna istraživanja biobriketa i zaštita od požara objekata za njihovu proizvodnju i eksploataciju. Niš: Fakultet zaštite na radu, magistarski rad
Mitić, D., Mihajlović, E., Janković, S. (2002) Brzina sagorevanja biobriketa. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 6, br. 3-4, str. 90-91
Radovanović, M., Rac, A., Savić, A. (1995) Prilog karakterizaciji briketa od ljuske suncokreta. u: EKO-EK 95: Biomasa, bioenergetska reprodukcija u poljoprivredi, naučni skup, zbornik radova, Beograd, itd: Mladost, str. 199-208
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2003)
Analiza postupaka briketiranja biomase
Brkić Miladin, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2008)
Briketiranje i peletiranje biomase
Brkić Miladin, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Koeficijent viška vazduha pri sagorevanju bala slame i prikaz matematičkih modela
Dedović Nebojša, i dr.

prikaži sve [11]