Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 56, br. 3, str. 125-136
Značaj profesionalnih usluga u savremenom poslovanju
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključenja Republike Srbije u Evropsku uniju

Ključne reči: profesionalne usluge; konsultanti; klijenti; etika konsaltinga
Sažetak
Približavanje Srbije Evropskoj uniji nametnulo je nova pravila u društvu i poslovanju. Takve promene su odličan preduslov za razvoj sektora profesionalnih usluga. Kompanije pokušavaju da unaprede njihovu konkurentnost kroz usvajanje novih proizvoda, tehnologija i usluga. Novi poslovni koncepti moraju da se ' prevedu' na razumljiv jezik za kompanije kojima je faktički potreban savet u vezi prihvatanja novih pravila. Tražnja za profesionalnim uslugama raste sa objektivnim potrebama, a diktira ih: privatizacija, procena vrednosti preduzeća, osnivanje novih malih i srednjih preduzeća kao pretpostavka bržeg razvoja tržišne ekonomije, novi proizvodi, traganje za novim tržištima itd.
Reference
Haag, S., Cummings, M., Dawkins, J. (1998) Management information systems for the information Ave. Homewood, IL, itd: Irwin
Hamović, V., Subić, J. (2007) CEFTA - jačanje konkurencije i slabljenje monopola. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 3, str. 345-351
Janićijević, N. (1992) Uloga konsultanata u organizacionim promenama i razvoju. u: Privredni sistem i efikasnost poslovanja preduzeća u uslovima svojinske transformacije, Zbornik radova, Niš: Univerzitet, str. 38-45
Jovanović, P. (1999) Strateški menadžment. Beograd: Grafoslog
Mihailović, B., Paraušić, V., Hamović, V. (2008) Vodič za evaluaciju konsultantskog učinka. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Mihailović, B. (2007) Uloga konsaltinga u restrukturiranju preduzeća u tranziciji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Mihailović, B. (2007) Formulisanje strategije preduzeća. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Petković, V.V. (1999) Sociologija rada. Beograd: Ekonomski fakultet
Živanović, N. (1994) Strukturiranje poželjne konsalting pomoći preduzećima u krizi. Poslovna politika, br. 6, str. 30-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka